ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI's (Algemeen nut beogende instellingen). Op deze pagina vindt u de gevraagde informatie over Yorneo.

Algemene informatie

Fiscaalnummer: 809593294

Adres:
Papenvoort 21
9447 TT Papenvoort
telefoon (0592) 367 987 | op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
faxnummer (0592) 367 980
info@yorneo.nl 

Bestuurder: Dhr. P.M. Stam

Beloningsbeleid

  • Bestuurder: conform richtlijnen NVTZ
  • Personeel: conform CAO Jeugdzorg
  • Vrijwilligers: conform vrijwilligersbeleid Yorneo

Maatschappelijke opdracht

Yorneo stelt zich tot doel specialist te zijn in instandhouding en herstel van het gewone leven van opvoeders en kinderen die kampen met ernstige opvoed- en/of opgroeiproblemen. Eén en ander met al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn.