Yorneo krijgt forse financiële steun van Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Yorneo krijgt financiële steun Innovatiefonds

23 augustus 2010

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt bijna 750.000 euro aan financiële steun beschikbaar aan Yorneo. Yorneo gaat hiermee methodieken ontwikkelen die ouders, en andere betrokkenen bij de opvoeding van een kind met gedragsproblemen, beter in staat stelt om zelf de regie te houden over de opvoeding en ontwikkeling. Het beroep op de Kinder- en Jeugdpsychiatrie of de jeugdzorg kan dan worden verminderd.

Thuis is beter

De doelgroep bestaat uit kinderen van 0 tot 13 jaar en vooral hun gezinnen en directe omgeving. Bij deze kinderen dreigt op grond van gedrag een verwijzing naar (poliklinische) behandeling binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie of de provinciale jeugdzorg. Het doel is de draagkracht en het zelfoplossend vermogen van ouders en andere (professioneel) betrokkenen bij het opgroeiende kind met problemen te versterken. Zodat problemen in de eigen 'gewone' omgeving hanteerbaar en/of opgelost kunnen worden.

Persbericht | Yorneo krijgt forse financiële steun van Innovatiefonds Zorgverzekeraars