Valentijnsbloemen voor pleegouders

Valentijnsbloemen voor pleegouders

15 februari 2010

De Lions Club Assen zet pleegouders uit Assen in het valentijnszonnetje. Leden van de Serviceclub - onderdeel van de Lions Club - maakten ruim 50 bloemstukjes. Deze zijn afgelopen weekend bij alle Yorneo pleegouders uit Assen thuis aangeboden.

Initiatiefneemster voor deze actie is mevrouw Traas van de Lions Club Assen. Ze vindt dat pleegouders een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij door hun huis en hart open te stellen voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. "Opgroeien in een gezin is onvervangbaar en gelukkig zijn er steeds meer mensen die deze kinderen voor korte of langere tijd hun thuis willen geven. De Lions Club wil graag haar waardering laten blijken voor het goede werk dat pleegouders doen, Valentijnsdag past daar mooi bij." Ze zocht contact met Yorneo met het voorstel bloemstukken voor pleegouders te maken. Speciaal voor Assen. "We wilden dit graag voor alle Yorneo pleegouders in Drenthe doen, 350 bloemstukken bleek helaas geen haalbare kaart", vertelt mevrouw Traas. "Daarom hebben we ervoor gekozen dit voor alle pleegouders uit onze regio te doen, dat zijn er ongeveer 50." Meer pleegouders Yorneo organiseert de pleegzorg in Drenthe. Yorneo werft op allerlei manieren gezinnen die een kind juist een 'gewoon' thuis kunnen geven en helpt mensen goede afwegingen te maken om wel of geen pleegouder te worden. Doordat kinderen minder snel in een instelling worden geplaatst, het aantal kinderen dat uit huis wordt geplaatst groeit en omdat we heel precies kinderen en pleegouders bij elkaar zoeken zijn er veel nieuwe pleeggezinnen nodig. Goede informatie hierover kan men vinden op www.pleegouderworden.nl.