Afbouw Observatieprogramma

Afbouw Observatieprogramma

17 juni 2010

Yorneo heeft sinds medio 2008 een Observatieprogramma. Deze wordt uitgevoerd in/vanuit het centrum van Yorneo in Vries. Het afgelopen jaar is helaas gebleken dat de bezetting van het Observatieprogramma onrendabel is. De beddenbezetting is achtergebleven bij de verwachting tijdens de start. Yorneo is genoodzaakt om het Observatieprogramma daarom stop te zetten per 1 januari 2011. Op dit moment kunnen kinderen/jongeren nog worden geplaatst bij het Observatieprogramma in Vries.

Geleidelijke afbouw

Het betreft een geleidelijke afbouw en geen directe stopzetting van het programma. Zodra plaatsing in Vries niet meer mogelijk is wordt de observatie met verblijf ondergebracht bij de drie locaties Gezinshulpverlening met verblijf (voorheen RJC) in Assen, Meppel en Emmen. Er wordt op dit moment uitgewerkt waar en op welke manier observatievraagstukken waarbij geen verblijf op één van de locaties van Yorneo noodzakelijk is uitgevoerd gaan worden binnen de verschillende andere hulpprogramma's die Yorneo biedt en daar dan integraal onderdeel van zijn. Overigens is dat nu voor een groot deel ook al aan de orde. Uiterlijk op 1 januari 2011 zal het Observatieprogramma in Vries volledig zijn afgebouwd. De expertise die Yorneo binnen het Observatieprogramma heeft opgebouwd blijft aanwezig binnen Yorneo en krijgt een plaats binnen de andere hulpprogramma's.