Vroeg erbij in Zuidwest Drenthe Alert4you 2009|2011

Vroeg erbij in Zuidwest Drenthe Alert4you 09|11

05 september 2011

Vroeg erbij in Zuidwest Drenthe is een samenwerking tussen Yorneo en Speelwerk. Collegiale consultatie op een laagdrempelig niveau, dat was en is de opzet. Coaching on the job vanuit een andere expertise dan de kinderopvang. En gebleken is dat het werkt! Binnen een periode van twee jaar zijn alle kinderdagverblijven en alle peuterspeelzalen van Speelwerk aangesloten bij dit mooie project.

De positieve ervaringen (ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van het Kohnstamminstituut en het JNI) tonen dat de samenwerking een professionele verbetering oplevert voor de pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster. Die komt ten goede van het kind op de groep en van de ouders. Gelukkig loopt dit project als structurele samenwerking door op alle vestigingen in Drenthe.

In mei 2011 is er een afrondende bijeenkomst in Maarssen georganiseerd. Bovendien is de samenwerking van Yorneo en Speelwerk beloond met het ambassadeurschap voor Noord-Nederland. Beide organisaties gaan zich inzetten om in de overige noordelijke provincies de samenwerking tussen de jeugdzorg en de kinderopvang in gang te zetten. Samen met het NJI is er een werkatelier opgezet: Coaching on the job, waarbij zowel Yorneo als Speelwerk een actieve bijdrage zal leveren vanaf het najaar 2011.

Vroeg erbij in Zuidwest Drenthe wordt gefinancierd door het Kinderopvangfonds.
Bron: www.speelwerk.nl