Au Boulot, geen jongeren meer in de Morvan

Au Boulot, geen jongeren meer in de Morvan

31 maart 2011

De eisen die door de Franse (en Nederlandse) wetgever worden gesteld aan een programma als Au Boulot zijn dermate strikt dat het voor een Nederlandse zorgaanbieder - zoals Yorneo - zo goed als onmogelijk is hieraan te voldoen. Om deze reden is besloten dat er vanaf 15 maart 2011 geen jongeren meer binnen het programma Au Boulot verblijven in het gebied de Morvan in Frankrijk.

Wetgeving

Doorslaggevend bij deze keuze is dat Yorneo van de Franse overheden te horen heeft gekregen dat - met uitzondering van één programma in departement 19 (Corrèze) - geen enkel programma in Frankrijk aan de wettelijke eisen voldoet. Daarbij heeft de Franse overheid door de strafrechtelijke benadering van zowel de gezinnen als onze organisatie het onmogelijk gemaakt om de activiteiten voort te zetten.

Nieuwe structuur

Yorneo heeft de overtuiging dat het ontwikkelde aanbod voor deze jeugdigen niet verloren mag gaan. Daarom heeft Yorneo de medewerkers in Frankrijk de mogelijkheid geboden om met ondersteuning van een advocaat te onderzoeken of er een structuur opgezet kan worden waarin de activiteiten conform de huidige wetgeving plaats kunnen vinden. Te denken valt aan een Franse Stichting die erkend wordt door de Franse autoriteiten. De werkwijze moet het mogelijk maken dat de Nederlandse zorgaanbieder - binnen de gestelde Nederlandse wetgeving - kan werken met een buitenlandszorgaanbod.Wanneer dit gaat slagen is het de bedoeling dat deze beide medewerkers zelfstandig verder gaan en kan Yorneo (en eventuele andere zorgaanbieders) het verblijf en de hulpverlening in Frankrijk inkopen bij hen . De hulpverlening in Nederland wordt dan in nauwe samenwerking met hen vormgegeven. Omdat de plannen in de regio waar we tot nu toe ook werken worden onderzocht, kunnen zij de samenwerking met een aantal gezinnen waar we al jaren een prettige samenwerking mee hebben opgebouwd, voortzetten.

Tijdelijke overeenstemming

Zo lang de juiste structuur niet is gevonden, hebben we overeenstemming met de eerder genoemde organisatie in departement 19 (Corrèze) om bij hen de plaatsing in Frankrijk af te nemen. De hulpverlening voorafgaand aan de plaatsing en bij terugkomst uit Frankrijk wordt door de Yorneo hulpverleners uitgevoerd. Ook tijdens het verblijf van de jongere in Frankrijk worden de ouders door Yorneo begeleid. De hulpverlening in Frankrijk gebeurt in nauwe afstemming met de betrokken hulpverleners van Yorneo.