Boek Leidinggeven aan overtuigingen

Boek Leidinggeven aan overtuigingen

10 mei 2011

In mei verschijnt Leidinggeven aan overtuigingen, een organisatiekundig boek dat gericht is op dienstverlenende organisaties. Auteur Peter Stam, tevens bestuurder van Yorneo, maakt duidelijk welk communicatiemodel zij kunnen gebruiken om tot een excellente organisatie te komen.

In Leidinggeven aan overtuigingen geeft Stam leidinggevenden en beleidsbepalers binnen de interactionele dienstverlening een communicatiemodel met concrete handvatten om de persoonlijke overtuigingen van medewerkers en de doelstellingen van de organisatie met elkaar te verbinden. Het boek sluit aan bij wat er nu al goed gaat in de organisatie en doet vooral de wijze waarop men de processen in de eigen organisatie waarneemt veranderen. De auteur geeft de vak- en ontwerpkennis die nodig is om de eigen organisatie in een transformatieproces te brengen naar steeds effectievere dienstverlening.