Succesvolle bijeenkomst over vermindering van gedragsproblemen

Bijeenkomst minder gedragsproblemen

17 november 2011

Actief werken aan een positieve, voorspelbare leeromgeving vermindert gedragsproblemen bij kinderen. Dat is het belangrijkste resultaat van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS, of kortweg PBS); een bewezen effectieve onderwijskundige benadering uit de VS. Positive Behavior Support wordt wereldwijd op scholen toegepast en is inmiddels al succesvol op vijftien basisscholen in Drenthe. Op woensdag 16 november konden basisscholen en BSO's uit Drenthe kennis maken met de grondlegger van PBS, Annemieke Golly.

Positief gedrag willen we graag stimuleren!

PBS is onderdeel van het aanbod van Yorneo in de keten van Positief Opvoeden. Het biedt een basis voor samenwerking tussen ouders, leerkrachten op de scholen en andere professionals om samen te werken. PBS geeft op relatief eenvoudige manier handvatten waarbij deze mensen allemaal verantwoordelijkheid nemen om kinderen in hun eigen school in een positief stimulerende omgeving te laten opgroeien en ontwikkelen. Het voordeel voor het kind is dat iedereen op dezelfde manier doet, dus herkenbaar en consequent.
Naast de zestien basisscholen is er ook een begin gemaakt met het inzetten van PBS in de buitenschoolse opvang en Peuterspeelzalen.

Persbericht | Succesvolle bijeenkomst met onderwijs over vermindering van gedragsproblemen