350 Pleeggezinnen uit Drenthe in het zonnetje

350 Pleeggezinnen uit Drenthe in het zonnetje

19 april 2012

Yorneo organiseert op zaterdag 21 april 2012 voor haar 350 pleeggezinnen een feestelijke dag op Landgoed Nienoord te Leek. Pleeggezinnen zorgen vrijwillig voor kinderen die voor korte of langere tijd om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen. Met deze pleegzorgdag wil Yorneo de pleegouders en hun (pleeg)kinderen dan ook in het zonnetje zetten en aandacht vragen voor de bijdrage die deze bijzondere ‘gewone’ gezinnen leveren aan de samenleving.

Het gewone leven

Yorneo doet er alles aan om te zorgen dat opvoed- en opgroeiproblemen thuis kunnen worden opgelost. In eerste instantie door directe hulp aan gezinnen te bieden. Maar ook bijvoorbeeld door professionals in het onderwijs en kinderdagopvang te ondersteunen bij hun pedagogische taken en te helpen problemen vroegtijdig te signaleren. Mocht het toch nodig zijn dat een kind uit huis gaat, dan kan een pleeggezin er voor zorgen dat het leven toch ‘zo gewoon mogelijk’ blijft en de stap terug naar huis zo klein mogelijk wordt. 

Gezinnen gevraagd voor kinderen tussen 8 en 18 jaar

Bij pleegzorg wordt vaak aan kleine kinderen gedacht. Maar ook voor oudere kinderen kan een pleeggezin een belangrijke kans zijn om, in de beschutte omgeving van een gezin, een ‘zo gewoon mogelijke’ jeugd te hebben. Yorneo heeft voor deze groep kinderen meer pleeggezinnen nodig en vraagt hier dan ook extra aandacht voor. 

Pleegouder worden

Pleeggezinnen zijn gewone gezinnen die vinden dat kinderen in deze situatie ook de geborgenheid van een gezin verdienen. Dit zijn zowel gezinnen met als zonder kinderen, met jonge kinderen, pubers of kinderen die al de deur uit zijn. Om de veiligheid te kunnen waarborgen worden pleegouders zorgvuldig gescreend en voorbereid. Yorneo doet dit voor de provincie Drenthe. Gezinnen uit Drenthe die interesse hebben kunnen contact opnemen met Yorneo Pleegzorg, 0592-367970 of pleegzorg@yorneo.nl of kijken op het pleegouder worden gedeelte van deze site op www.pleegouderworden.nl.