Gezinshuizen rond Hoogeveen en Emmen gezocht

Gezinshuizen rond Hoogeveen en Emmen gezocht

03 februari 2012

Yorneo maakt bij de programma's Wonen op Maat en Snelhulp met Verblijf gebruik van bij Gezinshuis.com aangesloten gezinshuizen in Drenthe. Hierdoor creëren we voor kinderen die (tijdelijk)niet meer thuis, in eigen netwerk of een pleeggezin kunnen verblijven toch een opvoed- en opgroei situatie die zo dicht mogelijk bij 'het gewone leven' van het kind staat.

Omdat Yorneo graag de capaciteit van de gezinshuizen voor Snelhulp met Verblijf rond de plaatsen Hoogeveen en Emmen wil uitbreiden is Gezinshuis.com voor Yorneo op zoek naar enkele gezinshuisouders. De duur van de plaatsingen kan variëren van 1 dag tot 4 weken.

Informatie van Gezinshuis.com:

Gezocht worden

  • (Echt-)paren, met of zonder eigen kinderen;
  • die focussen op de kracht van het gewone leven;
  • het vermogen hebben om samen te werken met behandelaars;
  • en 1 á 2 crisisplaatsen hebben, voor de leeftijden tussen de 10-18 jaar.

Geboden wordt

  • De mogelijkheid om dit te doen in uw eigen woning. Of hiervoor zelf huisvesting te verwerven en exploiteren;
  • Netwerk met andere gezinshuizen en -groepen in Nederland;
  • Kleinschalig ondernemerschap.

Gezinshuis.com zoekt kandidaat gezinshuisouders met een pioniersgeest en ervaring of affiniteit met de doelgroep. Bij voorkeur kunt u starten in de eerste helft van 2012.

Solliciteren?

Aan gezinshuisouder worden bij Gezinshuis.com gaat een screening en selectiefase vooraf. U solliciteert door een e-mail met uw interesse te sturen aan info@gezinshuis.com. Vermeld daarin uw naam, adres, woonplaats en de vacature waarop u reageert. Voeg een CV van beide opvoeders toe.