Startschot voor samenwerking Yorneo en RENN4

Startschot voor samenwerking Yorneo en RENN4

09 januari 2012

Door de expertise van RENN4 en Yorneo te combineren kunnen kinderen langer gewoon mee blijven doen en pas als het echt niet anders kan uitstromen naar specialistische hulpverlening. Deze verregaande bundeling van krachten is uniek en een belangrijke stap in de samenwerking tussen het voortgezet speciaal onderwijs en jeugdzorg in Drenthe.

Verminderen van maatschappelijke problemen

De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijsorganisaties zoals RENN4 is een belangrijke stap in het realiseren van een positief opgroeiklimaat in het netwerk rondom kinderen. Anton Koridon van Yorneo: “Bij Positief Opgroeien hanteren (professionele) opvoeders dezelfde taal, werkwijze en uitgangspunten waardoor problemen sneller onderkend worden, probleemgedrag sneller aangepakt wordt en kinderen beter in hun vel zitten waardoor ze minder gecorrigeerd hoeven te worden. Een positief opgroeiklimaat helpt dus niet alleen het kind en zijn of haar ouders, maar versterkt ook scholen, kindercentra en verenigingen voor sport- en vrijetijdsbesteding. Bovendien draagt het bij aan het verminderen van maatschappelijke problemen.“ Yorneo draagt op deze manier ook bij aan het realiseren van passend onderwijs en helpt daarmee scholen en kindercentra om aan hun zorgplicht te voldoen.

Hulp dichter bij de jongere

RENN4 wil samen met Yorneo hulp dichter bij de jongere brengen. Directeur Ingrid Cornelissen: “We hebben drie pijlers om dat samen voor elkaar te krijgen: door korte lijnen te maken, onze interne zorgstructuur te verbinden met externe hulpverleningsorganisaties, door een positief leer- en leefklimaat te creëren waarin positief gedrag van jongere, leerkracht en ouders versterkt wordt. Yorneo neemt niet de taak over van onze docenten, ze staan naast ons met hun specifieke expertise over het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen.”

Vroeg erbij

Yorneo vormt op scholen en kindercentra teams samen met de professionele ‘opvoeders’ zoals docenten, intern begeleiders, remedial teachers en pedagogisch medewerkers. Door er vroeg bij te zijn wordt voorkomen dat zwaardere opvoed- en opgroeiproblemen ontstaan.