Start uniek project in Emmermeer

Start uniek project in Emmense wijk Emmermeer

05 juli 2012

''Meer samenwerken in Emmermeer'. Dat is de titel van het project in de Emmense wijk Emmermeer waarmee in de wijk, op school, peuterspeelzaal en kinderopvang wordt samengewerkt aan een gezamenlijk positief opvoedklimaat. Het is uniek dat alle basisscholen, voor- en naschoolse opvang én zorgorganisaties in één wijk de handen ineen slaan. Op maandag 9 juli hebben deze partijen (letterlijk) hun handtekening gezet tijdens een startbijeenkomst.

Positief opgroeien Drenthe

Vanuit de gezamenlijke visie Positief Opgroeien werken alle partijen aan een gunstig klimaat voor de opvoeding van kinderen. Kerngedachte bij Positief opgroeien is dat ouders, opvoeders en de maatschappij sámen opvoeden. Deze aanpak wordt gedeeld, iedereen spreekt dezelfde taal en werkt met dezelfde uitgangspunten. Diverse omgevingssituaties – zoals school en thuis - worden met elkaar verbonden. Dit maakt het herkenbaar en duidelijk voor het kind én voor alle andere betrokkenen. Het uiteindelijke doel is ernstige opvoedingsproblemen voorkomen, zodat kinderen en ouders minder snel specialistische hulp nodig hebben. Alle leerkrachten in de basisscholen, de professionals in de kinderopvang en peuterspeelzaal worden tijdens het project door Yorneo getraind en gecoacht op de principes van Positief opgroeien.

Startbijeenkomst 9 juli

Maandag 9 juli vond in wijkcentrum Meerstede de symbolische ondertekening plaats. Vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en Wethouder Thalens van de gemeente Emmen hebben gezamenlijk hun handafdruk gezet onder het convenant 'Meer samenwerken in Emmermeer'. In een toespraak gaf Bert van der Leest, directeur Groen van Prinstererschool, aan blij te zijn met de start van het project in de Emmense wijk Emmermeer. "We kunnen op deze manier kinderen die extra ondersteuning nodig hebben eerder bereiken en hen die hulp ook meteen geven."

Gezamenlijk

Betrokken organisaties zijn kinderopvangorganisatie Het Koekoeksnest, peuterspeelzaal 'Dribbel' Emmermeer, Openbare Basisschool Emmermeer, Montessori basisschool Emmen, Christelijke basisschool Groen van Prinsterer Emmen en Katholieke Basisschool St. Frans Emmen. Daarnaast werken kerngroep Brede School Emmermeer, Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijnorganisatie Sedna en Yorneo mee.