Samenhang in de zorg voor jeugd

Peter Stam over samenhang in de zorg

26 maart 2012

Het beleid van de gemeente strekt zich voornamelijk uit tot gezinnen, buurten en sportverenigingen en is daarmee van grote invloed op de directe leefomgeving van het kind. Maar ook kindercentra en (passend) onderwijs vervullen een belangrijke taak in de opvoeding van kinderen. Met de publicatie 'Verbinden en aansluiten in de zorg om jeugd' geeft Yorneo directeur Peter Stam zijn antwoord op de rol van jeugdzorgaanbieders in de toekomstige keten.

Scholen en kindercentra

De gemeente heeft indirecte invloed op deze voorzieningen, maar zit niet aan het stuur. Het afstemmen van het (pedagogisch) beleid in deze voorzieningen en het wederzijds aansluiten van deze opvoedmilieus met dat wat in gezinnen en buurten gebeurt is van doorslaggevend belang op een samenhangende zorg voor jeugd.


Notitie

In de notitie vindt u handreikingen om deze aansluiting tot stand te brengen. Dit kan door de doelen van de verschillende sectoren met elkaar te verbinden. De lijn van denken uit de notitie is niet alleen toepasbaar voor het dossier rond de transitie van de jeugdzorg, maar ook voor de andere decentralisatiedossiers en Passend onderwijs.

Elk gezin één plan?

Het uitgangspunt om voor elk gezin slechts één plan te hebben, kan uitsluitend worden gerealiseerd als er sprake is van een samenhangende vormgeving van al deze gemeentelijke dossiers. Publicatie 'Verbinden en aansluiten'.