Officieel begin ‘Vroeg erbij’ in Aa en Hunze

Officieel begin Vroeg erbij in Aa en Hunze

22 maart 2012

In de gemeente Aa en Hunze is het project ‘Vroeg erbij’ van start gegaan in de hele gemeente. Met het project ‘Vroeg erbij’ gaan peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, jeugdgezondheidszorg Icare en jeugdhulpinstelling Yorneo in de hele gemeente formeel de krachten bundelen op het gebied van opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van jonge kinderen.

Samenwerking in Aa en Hunze

Op donderdag 15 maart vond een startbijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Gieten. Hiermee is de aftrap verricht voor een brede samenwerking in de gemeente Aa en Hunze gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en hun ouders. Het is de bedoeling dat het project na de goede ervaringen in Gasselternijveen nu in heel Aa en Hunze wordt uitgerold.

Vroeg erbij in Aa en Hunze

‘Vroeg erbij’ in Aa en Hunze stelt de kennis en ervaring van Yorneo op het gebied van jonge kinderen met opvoed- en opgroeiproblematiek ter beschikking aan de peuterspeelzalen van Stichting Welzijn en alle kinderopvanginstellingen in de gemeente. Hiermee onderschrijft de gemeente de visie ‘als iets (beter) werkt, doe er meer van’ en ‘als iets werkt leer het aan en van de ander’. Icare JGZ geeft informatie en advies en coördineert de zorg aan individuele kinderen. Hiermee is ook de verbinding gemaakt met het Centrum voor Jeugd in Gezin. Op die manier werken partijen samen aan een positief ontwikkelings- en opvoedklimaat voor jonge kinderen in Aa en Hunze.

Kennismaken

Tijdens de startbijeenkomst konden pedagogische medewerkers van peuterspeelzaal en kinderopvang kennis maken met de nieuwe werkwijze en voorgestelde zorgroute. Medewerkers van SKID kinderopvang en peuterspeelzaal ’t Drempeltje uit Gasselternijveen vertelden over hun ervaringen uit de praktijk. De komende weken zullen de jeugdverpleegkundige van Icare en de ambulant begeleider van Yorneo afspraken maken met peuterspeelzalen en kinderopvang voor een eerste kennismaking op de groep.