Samenwerken om onderwijskansen te vergroten

Samenwerken voor onderwijskansen

22 mei 2012

Positief opgroeien. Dat is de titel van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe, Centrum voor Jeugd en Gezin en Yorneo vandaag hebben gesloten met een aantal scholen in de gemeente Hoogeveen. De ondertekening vond op 22 mei plaats tijdens een gezamenlijk ontbijt in de Morgenster in Hoogeveen. Wethouder Ton Bargeman: "Het mes moet aan twee kanten snijden: We willen zorgen dat kinderen evenwichtig kunnen opgroeien. Dat moeten leiden tot minder verwijzingen naar bijvoorbeeld jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en speciaal onderwijs."

Wat gaan de scholen anders doen?

Het doel van Positief opgroeien is kinderen laten opgroeien en ontwikkelen in hun eigen omgeving en onnodige uitstroom naar specialistische voorzieningen voorkomen. Alle volwassenen die dicht om de kinderen heen staan, zoals ouders, leerkrachten en andere volwassenen op de school, proberen kinderen steeds uit te dagen tot positief gedrag. Als het nodig is, staan professionals klaar om ouders en leerkrachten te ondersteunen om het kind in de eigen klas en de eigen omgeving verder te brengen. Het klinkt zo logisch; toch krijgen in de praktijk kinderen die negatief gedrag vertonen, vaak meer aandacht dan kinderen die bijdragen aan een positieve sfeer.

Vroeg signaleren om problemen te voorkomen

Het doel van de overeenkomst sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en de decentralisatie van de jeugdzorg. De nadruk ligt op het vroeg zien van signalen en dan snel en goed handelen. Alleen als het echt nodig is, wordt specialistische ondersteuning ingezet. Het Schoolmaatschappelijk werk, een partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin, neemt een belangrijke plaats in in de samenwerking. Vanuit het belang van goede zorg zijn ook de zorgverzekeraars nauw betrokken.

Deelnemende scholen

De deelnemende basisscholen zijn: Juliana van Stolbergschool, het Palet, de Caroussel, de Morgenster, de Akker, Eben Haezerschool, van der Ploegschool, de Akker, de Kameleon, Vogelvlucht en Blokland. Verder neemt het Roelof van Echten College deel aan dit project.

Deze samenwerking is een pilot in het kader van het project Samen Leren, Samen Zorgen en wordt mede mogelijk door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.