Monitor Meetbaar Beter online

Monitor Meetbaar Beter online

07 juni 2013

De monitor Meetbaar Beter wordt ontwikkeld in het kader van de Drentse Pilot Jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie, de gemeenten en organisaties die te maken hebben met jeugd in Drenthe. De monitor kan gebruikt worden voor het ontwikkelen, onderbouwen en toetsen van beleid op het gebied van de jeugd(zorg) en (passend) onderwijs.

Een kijkje nemen
De monitor Meetbaar Beter is de plek waar alle informatie over jeugd(zorg) in Drenthe samen komt. De monitor ontsluit versnipperde informatie (uit bestaande databestanden) en brengt deze samen als beleidsinformatie, in de vorm van trends, prognoses en vergelijkingen (%). In de monitor komt op wijk- en gemeenteniveau een basisset van indicatoren beschikbaar onder de thema's: jeugdigen, gezinnen, onderwijs, kindcentra, jeugdwerkloosheid, uitkeringen, veiligheid, signaleren van psychosociale problemen en zorgdomeinen (bv. JGZ, GGZ etc.).

Bekijk de monitor op: www.meetbaarbeterdrenthe.nl.

In de monitor Meetbaar Beter worden de cijfers van de deelnemende organisaties gepresenteerd. Nog niet alle organisaties hebben cijfers aangeleverd. Aanlevering zal in de komende weken plaatsvinden. Het doel is op 1 juli 2013 de monitor compleet te hebben met cijfers van alle deelnemende organisaties.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de monitor Meetbaar Beter kunt u contact opnemen met  Suzan Nijhuis (projectleider) of Martin Bakker (onderzoeker), via het e-mailadres: meetbaarbeter@pionn.nl