‘Doen wat werkt’ eerste zorgprogramma dat officieel is erkend

‘Doen wat werkt’ eerste zorgprogramma dat officieel is erkend

05 maart 2013

Zorgprogramma Doen wat werkt, waarin jongeren met ernstige gedragsproblemen eerst kort gesloten en daarna thuis worden behandeld, is door de erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut officieel erkend als theoretisch effectief programma voor 80% van de bij Jeugdzorg Plus instellingen aangemelde jongeren. Hiermee is Doen wat werkt op dit moment het enige Jeugdzorg Plus programma in Nederland wat officieel als effectief is erkend. Het zorgprogramma, een initiatief van Wilster Intensieve Jeugdzorg (onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen), Yorneo, Accare, Portalis (de interne school van Het Poortje) en Tjallingahiem won in 2007 ook de Jeugdzorgprijs; een prijs voor succesvolle projecten en veelbelovende plannen die de jeugdzorg een positieve impuls geven en de behandeling en begeleiding van civielrechtelijk geplaatste jongeren, met gedragsproblemen, in de eigen omgeving mogelijk maakt.

Erkende status
Doen wat werkt (DWW) is een zorgprogramma voor jongeren van 12-18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen in Noord-Nederland. De jongere wordt bij DWW eerst korte tijd gesloten (mogelijk ook een periode besloten) en daarna thuis behandeld. Tijdens de gesloten of besloten opname wordt begeleiding voor het gezin en schooltoeleiding ingezet. De totale behandeling wordt als één traject aangeboden en uitgevoerd door de vier organisaties Wilster, Portalis, Yorneo en Accare, die met elkaar een samenwerkings-overeenkomst hebben afgesloten om DWW blijvend mogelijk te maken in Friesland, Groningen en Drenthe.
Het is uniek dat een zorgprogramma dat uit meerdere modules bestaat als effectief wordt erkend. Deze nieuwe erkende status van DWW is een solide basis om het programma te versterken en in de toekomst mogelijk te verspreiden, zodat jongeren en hun ouders in heel Nederland gebruik kunnen maken van deze kortere en effectieve wijze van behandeling.

Doen wat werkt in grote lijnen
Het doel van DWW is dat de jongere zowel thuis als op school weer goed kan functioneren. Niet alleen de jongere, maar ook de school en mensen die een grote rol spelen in het leven van de jongere moeten mee veranderen. De behandeling vindt voornamelijk thuis plaats, maar start altijd met een korte gesloten plaatsing van 6 weken tot maximaal 6 maanden. DWW gebruikt hiervoor een afdeling van de jeugdzorg-plus instelling Wilster in Groningen. Tijdens deze periode wordt in alle rust bekeken hoe de behandeling er thuis uit gaat zien. Vanaf dag één zijn hierbij de behandelaar, de ouders, de voogd en de jongere zelf actief betrokken.

Cijfers
Sinds de start van het programma in 2006 hebben 331 jongeren en hun gezinnen het DWW programma gevolgd. In 2012 zijn 57 trajecten binnen DWW gestart; 47 trajecten zijn in 2012 met succes afgerond. De gemiddelde doorlooptijd van de trajecten in 2012 is 122 dagen (maximaal is 300 dagen) en 100% van de beschikbare capaciteit is benut.

Lees meer over zorgprogramma Doen wat werkt, de behandeling en de modules op www.doen-wat-werkt.nl.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Nienke de Ruiter van Het Poortje, (050) 851 46 93.