Landelijke Pleegzorgdag 2013

Landelijke Pleegzorgdag 2013

18 maart 2013

Tijdens de Landelijke Pleegzorgdag in de Efteling ontving Yorneo dit weekend 600 pleegouders en pleegkinderen. 3500 ballonnen werden opgelaten om aandacht te vragen voor de werving van nieuwe pleegouders. Het aantal ballonnen staat symbool voor het aantal nieuwe pleegouders dat Pleegzorg Nederland dit jaar zoekt.

Voor de vijfde keer vond de Landelijke Pleegzorgdag plaats. Dit jubileum wordt op een bijzondere locatie gevierd, namelijk in de Efteling. Pleegzorg Nederland biedt, samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Kinderpostzegels Nederland, pleeggezinnen een gezellig uitstapje aan om zo waardering te tonen voor hun inzet. In totaal waren er 24.000 pleegouders en pleegkinderen in de Efteling.

Werving van nieuwe pleeggezinnen

Jaarlijks wonen ruim 20.500 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders. Pleegzorg Nederland is voortdurend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen om deze kinderen een goed onderdak te bieden. Landelijk zien we nog steeds dat de vraag naar pleegzorg het aanbod van beschikbare pleeggezinnen overstijgt. In Drenthe is dit niet het geval, maar blijven nieuwe pleeggezinnen hard nodig. Een kind kan soms niet direct geplaatst worden omdat het aanbod van nieuwe pleeggezinnen niet altijd aansluit op de vraag van het kind. In Drenthe melden veel gezinnen zich aan om weekendpleegouder te worden. Maar de vraag naar pleegouders voor kinderen van 0-18 jaar voor langere tijd is veel groter. Meer informatie op www.pleegouderworden.nl