Yorneo | Hulp & Huis en Yorneo | Opvoeden & Opgroeien

Yorneo splitst op in twee afzonderlijke stichtingen

23 april 2014

De afgelopen jaren heeft Yorneo als hulpverleningsorganisatie hard gewerkt om haar kennis en ervaring beschikbaar te maken voor ouders en professionele opvoeders. Dat heeft ervoor gezorgd dat we inmiddels in veel kindercentra en scholen in Drenthe een vertrouwd gezicht vormen.

Ook de komende jaren zullen we blijven investeren in het versterken van de gewone leefomgeving van kinderen en jongeren. We denken dat het helpt om onze organisatie daarbij een helderder profiel te geven. Om die reden hebben we onze organisatie gesplitst in twee afzonderlijke stichtingen:

Yorneo | Hulp & Huis: binnen deze stichting organiseren we de 24-uurszorg. Dat is in de meeste gevallen hulpverlening die vrijwillig is, maar kan ook een uithuisplaatsing op last van de kinderrechter betreffen.
Yorneo | Opvoeden & Opgroeien: binnen deze stichting wordt uitsluitend vrijwillige hulpverlening georganiseerd, waaronder de activiteiten in het kader van Positief Opgroeien Drenthe.

In beide stichtingen zal ook de relatie met het vertrouwde Yorneo zichtbaar blijven en in beide stichtingen kunnen klanten en belanghebbenden dan ook blijven rekenen op de kwaliteit die men van Yorneo gewend is. Voor de herkenbaarheid gaan beide stichtingen een eigen onderscheidende huisstijl voeren.

Onze adresgegevens en ons telefoonnummer zijn onveranderd. Binnenkort staan de sites www.hulpenhuis.nl en www.opvoedenenopgroeien.nl online.