Minister Jet Bussemaker noemt Yorneo als voorbeeld

Minister Jet Bussemaker noemt Yorneo als voorbeeld

15 december 2014

Minister Jet Bussemaker van het ministerie OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer o.a. Yorneo genoemd als inspirerend voorbeeld in het creëren van kansen voor jongeren.

In haar brief schrijft ze: “Drenthe College schakelt specialisten in Het Drenthe College werkt sinds 2011 samen met jeugdhulporganisatie Yorneo om het pedagogisch klimaat op school te verbeteren. Deze samenwerking leidt ertoe dat meer jongeren in de entreeopleiding passend onderwijs kunnen volgen en dat hun kansen op uitval worden verkleind.

Yorneo stimuleert ‘positieve actie’ van docenten. Het idee is dat positief gedrag van docenten eraan bijdraagt dat ook studenten positief gedrag laten zien. Bij de opleiding Handel werd met steun van Yorneo bijvoorbeeld het accent gelegd op de positievere basishouding van docenten richting studenten, wat bijdroeg aan het enthousiasme van studenten. Ook werden jongeren met problemen eerder geholpen door een orthopedagoog. Docenten leerden inzien dat zij er primair zijn voor het verzorgen van onderwijs en dat hulpverlening een apart vak is. Zo krijgen jongeren sneller de hulp die ze nodig hebben. In het kader van de invoering van passend onderwijs in het mbo is het Drenthe College voornemens om de aanpak van positieve actie te blijven gebruiken.

Klik hier om de hele brief te lezen.