Nieuwe contactgegevens en aanmeldroute voor verwijzingen

Nieuwe contactgegevens en aanmeldroute voor verwijzingen

01 december 2014

Vanaf 1 december kunnen verwijzers rechtstreeks contact opnemen met een van onze gedragswetenschappers om een cliënt aan te melden. Dit gaat via een apart aanmeldnummer.

Aanmeldingen die betrekking hebben op 24-uur verblijf en pleegzorg kunnen aangemeld worden bij Yorneo | Hulp & Huis, aanmelden.hulpenhuis@yorneo.nl en (0592) 367 999.

Voor alle andere aanmeldingen kunt u contact opnemen met Yorneo | Opvoeden & Opgroeien,  aanmelden.opvoedenenopgroeien@yorneo.nl en (0592) 367 987.