PGB Jeugdzorg? Meld het!

PGB Jeugdzorg? Meld het!

16 oktober 2014

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. De inzet is om kinderen en jongeren die nu zorg hebben, ook volgend jaar passende zorg te blijven bieden. Voor een groot aantal kinderen en jongeren is dat zo goed als geregeld.

Ook kinderen en jongeren die nu jeugdzorg krijgen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben passende zorg na 1 januari nodig. Maar niet al deze kinderen en jongeren zijn bij de gemeenten in beeld. Dat komt omdat nu nog verschillende instanties voor PGB afgeven. Onderzoeksbureau PIONN brengt daarom voor de Drentse gemeenten in kaart voor hoeveel kinderen en jongeren in Drenthe een PGB is uitgegeven en om hoeveel geld dat gaat.

Bent u ouders of verzorgenden van een kind met een PGB en woont u in Drenthe? Neem dan contact op met PIONN. Ook als uw kind buiten Drenthe PGB-zorg ontvangt.

Stuur voor 27 oktober een e-mail naar pgb@pionn.nl en u ontvangt een vragenlijst. Heeft u geen e-mail? Stuur dan uw gegevens naar:

PIONN
Postbus 114
9400 AC Assen

Meer informatie over het PGB Jeugdzorg na 1 januari vindt u op www.drentsepilotjeugd.nl.