Gezinshuis Dromelijn lanceert website

Gezinshuis Dromelijn lanceert website

29 januari 2015

Een van de gezinshuizen van Yorneo | Hulp & Huis, 'Dromelijn', heeft een prachtige website gemaakt. Neem gerust een kijkje: www.gezinshuisdromelijn.nl

Wat is een gezinshuis?
Als een jongere niet meer thuis kan wonen en (netwerk-) pleegzorg geen optie is, kan Wonen op Maat (gezinshuis) een oplossing bieden. Bij Wonen op Maat woont een jongere voor langere tijd in een gezinshuis; een zo natuurlijk mogelijke, kleinschalige en veilige opvoedingssituatie.Wanneer is een gezinshuis een goede optie? Een gezinshuis kan een goede oplossing zijn voor een jongere wanneer gedragsproblematiek zijn/haar verdere ontwikkeling tegenhoudt of als eerdere behandeling niet voldoende heeft geleid tot meer zelfstandigheid. Vaak zijn er ook problemen binnen de familie waardoor thuis wonen moeilijk is of heeft een jongere psychische problemen zoals hechtingsproblematiek, ADHD of een angststoornis.