Nieuwsbrief - Yorneo | GmV Emmen
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
Nieuwsbrief GmV Emmen  
  15 · februari 2017  
 
placeholder
Inhoud
  • Nieuwsbrief
  • Oudergroep
  • Thema-avond verslaving
  • Veiligheidsbarometer
  • Seksualiteit
  • Welkom
 
placeholder
 
placeholder
Nieuwsbrief

Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief is verschenen. Graag brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het GMV Emmen.

 

 
placeholder
 
placeholder
Oudergroep

In de afgelopen periode zijn er een aantal ouderbijeenkomsten geweest. Zoals u in de uitnodigingsbrief heeft kunnen lezen zijn er voor deze oudergroepen een scala aan relevante onderwerpen. Thema’s als puberteit en ouderschap, omgaan met grensoverschrijdingen, seksualiteit, zelfstandigheidtraining, gameverslaving, partnerschap/ouderschap, gezinsfasen en samengestelde gezinnen worden bijvoorbeeld vaak genoemd als te bespreken onderwerpen.
De afgelopen bijeenkomsten is er, naast een eerste inventarisatie en kennismaking, aandacht geweest voor de vaak zo ingewikkelde dynamiek in samengestelde gezinnen en het maken van een stiefouderschapsplan en voor de methode “Geweldloos verzet in gezinnen” van Haim Omer.  Dit is een nieuwe benadering van het omgaan met grensoverschrijdend gedrag van kinderen en adolescenten en geeft ouders handvatten om op een constructieve wijze hiermee om te gaan. Tijdens de bijeenkomsten werd weer duidelijk hoe lastig en tegelijk hoe belangrijk het is dat we als ouders leren omgaan met onze eigen emoties.  Het delen en leren van elkaars ervaringen tijdens deze avonden kan hierin ondersteunend zijn.

 
placeholder
 
 
placeholder
Thema-avond verslaving

Voor maandag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur hebben we Renate Doff en Wilfred Kikkert van Verslavingszorg Noord Nederland uitgenodigd. U heeft inmiddels waarschijnlijk al een uitnodiging ontvangen voor deze avond. Deze avond is georganiseerd voor teamleden en ouders.

Renate en Wilfred zullen iets vertellen over verschillende verslavende middelen, zoals alcohol en drugs, maar ook over gokken en gamen. Onderwerpen die voor veel ouders van pubers veel vragen oproept, zoals: Is wiet gebruik gevaarlijk? Hoe gaat het GmV er mee om als mijn dochter gebruikt heeft? Als ik een biertje drink vraagt mijn zoon van 17 ook of hij er ook een mag, kan ik dat toestaan? Mijn zoon zit de halve dag achter de computer, is hij verslaafd? Hoe gedraagt de gemiddelde Nederlandse jongere zich op het gebied van middelen? Wat kan VNN betekenen als mijn kind verslaafd is? Wij hopen op een inspirerende bijeenkomst waar we met u en de medewerkers van het GmV wijzer uit komen.


 
placeholder
 
placeholder
Veiligheidsbarometer

Eind december is de veiligheidsbarometer afgenomen. De veiligheidsbarometer is een vragenlijst die onderzoekt hoe veilig jongeren zich voelen op het GMV. Het behandelt bijvoorbeeld onderwerpen als pesten, vertrouwen in de groepsleiding en seksualiteit. De vragen worden anoniem ingevuld en de uitkomsten worden individueel besproken. De scores waren over het algemeen positief. De jongeren op het GMV Emmen voelen zich veilig en kunnen met problemen terecht bij hun coach. We hebben naar aanleiding van de resultaten een paar verbeterpunten afgesproken: Belangrijkste is dat er meer aandacht zal zijn voor seksualiteit omdat op de vraag, of er voldoende voorlichting wordt gegeven over seksualiteit, de helft nee antwoordde. Een ander punt van verbetering is dat we meer willen delen over incidenten die plaatsvinden op de groep en meer transparant zijn over hoe we er mee omgaan/ willen gaan, ook als het andere jongeren aangaat.

 
placeholder
 
placeholder
Seksualiteit

Laatst vroeg een jongere: ‘waarom mag je op het GmV geen seks hebben, als je al een tijdje met iemand bent en het mag van je ouders, waarom mag het dan niet hier’ Helemaal geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Mijn antwoord was: “Omdat we een behandelinstelling zijn. Het doel van verblijf is dat je met jezelf en met je familie aan doelen werkt. En dat we als instelling een grote verantwoordelijkheid hebben qua veiligheid over veel jongeren.” Ik vond het een moeilijke vraag omdat we op veel gebieden proberen zo veel mogelijk af te stemmen met de leeftijdsfase van de jongeren en met de afspraken die thuis ook gelden. Bezig zijn met seksualiteit en intimiteit is immers ook onderdeel van een normale ontwikkeling. Naar aanleiding van de uitslag op de veiligheidsbarometer zullen we de komende tijd wel meer aandacht besteden aan het spreken over intimiteit en seksualiteit. Bijvoorbeeld door het spelen van de spellen Boy’s ‘r Us en Girls Choice.

 
placeholder
 
 
placeholder
 
Welkom nieuwe medewerkers
 

In de afgelopen periode zijn Gert Jan Bestebreurtje en Martin Wever als pedagogisch hulpverleners begonnen op het GMV Emmen. 

 
placeholder
 
 
 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2016