Nieuwsbrief - Yorneo Hulp & Huis | GmV Meppel
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
Nieuwsbrief GmV Meppel  
  01 · November 2016  
 
placeholder
Inhoud
  • Nieuwsbrief waarom?
  • Brandveiligheid
  • Verbouwing
  • Urinecontroles
  • SinterKerst
  • Nieuwe medewerkers
  • Zelfstandigheidstraject
  • Prijsvraag
 
placeholder
 
placeholder
Nieuwsbrief waarom?

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat we jullie op de hoogte willen brengen van zaken binnen GMV Meppel of ontwikkelingen die er zijn of komen. Zo ontstond het idee om frequent (± 1 x per 2 maand) een nieuwsbrief uit te gaan brengen. Hierbij de eerste editie. Mochten jullie zelf een onderwerp hebben voor de nieuwsbrief mail dan even naar jeanette.ebbinge@yorneo.nl.

 

 
placeholder
 
placeholder
Brandveiligheid

Op 27 september jl. is er een brandoefening geweest. Dit is voornamelijk om het personeel te laten oefenen in het pand zelf. De pedagogisch medewerkers hebben allemaal een BHV-certificaat waar ze ieder jaar weer opnieuw examen voor moeten doen. Het team is samen met de jongeren door het pand gegaan om uit te leggen waar op te letten als het alarm af gaat en hoe je zelf bij kunt dragen aan brandveiligheid.

 
placeholder
 
 
placeholder
Verbouwing

Er zijn de afgelopen periode wat aanpassingen geweest zodat het in de woonkamer weer wat netter is geworden en jongeren hebben meegedacht om de groep wat gezelliger te maken. Ook  zijn er deuren geplaatst bij de kantoorruimtes en bij de zelfstandigheidsruimte boven.

 
placeholder
 
placeholder
Urinecontroles

Op 27 oktober jl. hebben de jongeren die in behandeling zijn bij het GmV Meppel (uitgezonderd de jongeren aan de zelfstandigheidskant) een brief ontvangen om de noodzaak van urinecontroles op te helderen. Bij sommige van de jongeren is het gebruik van middelen een aandachtspunt in hun behandeling. Het gebruik van middelen kan niet binnen het GmV. Komt het toch voor, dan sturen we de desbetreffende jongere naar zijn/haar kamer; hij/zij is dan niet welkom op de groep. Daarnaast nemen wij urinecontroles af. Het uitstellen of weigeren van urinecontroles is niet toegestaan!

De urinecontrole

Wanneer je niet naar het toilet kan vraagt de dienstdoende collega je omwater te  drinken, zodat we de controle alsnog kunnen afnemen. Zolang er geen controle heeft plaatsgevonden, kun je niet naar een andere afspraak en ben je in het pand. Voor de goede orde, het weigeren van een controle zien we als een positieve uitslag en dus gebruik. De coach zal de uitslagen (zowel positief als negatief) met jou zen je ouders/verzorgers bespreken. Wanneer er sprake is van regelmatig gebruik heeft dit consequenties voor de behandeling of eventueel verblijf op het GMV.

We nemen deze controles niet af om te pesten. Het gaat ons erom dat iedereen hier binnen GmV Meppel zich veilig moet kunnen voelen. Dat geldt voor de jongeren, maar ook voor de collega’s.

Als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met de behandelcoördinator, Christa Geurts.

 

 
placeholder
 
placeholder
SinterKerst

De feestdagen komen er weer aan. Dit vieren we op 15 december 2016 met de jongeren.

Uiteraard streven we er naar dat de jongeren tijdens Kerst en Oud en Nieuw zoveel mogelijk in hun netwerk zijn, maar soms lukt dat om bepaalde redenen niet. Voor die jongeren blijft er één GmV open zodat de feestdagen gezamenlijk op een mooie manier doorgebracht worden. Welk GmV er geopend blijft wordt op een later tijdstop aan jullie bekend gemaakt.

 
placeholder
 
 
placeholder
 
Zelfstandigheidstraject
 

Er zijn momenteel veel jongeren die binnen hun behandeling richting zelfstandigheid werken. Deze jongeren zijn samengevoegd in een groep om met elkaar te oefenen en van elkaar te leren in dit thema.

 
placeholder
 
Prijsvraag
 

Welke medewerker heeft er, naast haar werkzaamheden bij het GmV, de wens om ooit een bloemenstal te beginnen?

Het antwoord op deze vraag mag gestuurd worden naar gmv.meppel@yorneo.nl.

Onder de juiste inzendingen verloten we een prijs.

 
placeholder
 
 
placeholder
 
Medewerkers
 

Per 1 januari 2017 start Folkert Kuiper als pedagogisch hulpverlener op de groep. Hierbij van harte welkom bij Yorneo!

Martin Wever gaat per 1 januari 2017 werken bij GmV Emmen. Wij wensen hem veel succes toe.

 
placeholder
 
Volgende nieuwsbrief
 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2017.

 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2016