Nieuwsbrief - Yorneo Opvoeden & Opgroeien 26
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
Nieuwsbrief Opvoeden & Opgroeien  
  26 · november 2016  
 
placeholder
In deze editie
 • Beleidsplan
 • Interne audit
 • Opleidingsplan
 • Productieafspraken
 • Wat is reistijd - werktijd - eigen tijd
 • Veilig mailen
 • SKJ
 • Stand van zaken nieuwe website
 • Scrum
 • Nieuwe gespreksbegeleiders collegiaal gesprek
 • Update verbouwing locaties
 • Kerstborrel
 
placeholder
 
placeholder
Beleidsplan

Het MT biedt een concept Tweejarenbeleidsplan aan waarin de grote doelen voor de komende periode verwoord zijn. Het beleidsplan is uitdrukkelijk een concept en alleen bedoeld voor intern gebruik. Elk van de resultaatverantwoordelijke teams is uitgenodigd om via Han afspraken te maken hoe meegesproken kan worden over de inhoud van het beleidsplan. Dit kan op verschillende manieren: in het bijzijn van Peter Stam (als bestuurder), zonder Peter, met het hele team, of met een afvaardiging van het team, etc. Han ontvangt graag per team de voorkeuren.
Vóór 31 december 2016 dient het MT alle input te hebben ontvangen. Als de input verwerkt is,  hoopt het MT op 10 januari 2017 het plan goed te keuren, zodat de Raad van Toezicht op 18 januari 2017 tot vaststelling van het plan kan komen. We hebben dan twee jaar om er samen mee aan de slag te gaan.
De bespreking van het beleidsplan met de teams heeft wat Han betreft twee doelstellingen. In de eerste plaats gaat het om kritisch commentaar op de voorstellen en haalbaarheid van die voorstellen. De tweede doelstelling voor het bespreken van het beleidsplan is om met elkaar te kijken naar draagvlak en eigenaarschap: welke acties kunnen in het team worden opgepakt en welke timing is daarbij haalbaar c.q. wenselijk.
Het beleidsplan is tijdens een bijeenkomst besproken met de gedragswetenschappers als functioneel leidinggevenden binnen de teams (dus met betrekking tot het rol als het gaat om de behandelingen, werkbegeleiding en casuïstiek besprekingen). De bespreking ging specifiek over deze eigenstandige taak: de gedragswetenschappers in hun rol als aanvoerders binnen de resultaat verantwoordelijke teams, doen mee in de teamdiscussie. Klik hier voor het concept Tweejarenbeleidsplan.

 
placeholder
 
 
placeholder
Interne audit

Het rapport over de interne audit is vastgesteld in het MT: Han gaat graag over verbeteracties in gesprek met de teams. Het reguliere vinger aan de pols overleg kan daarvoor de geëigende plaats zijn. Het bespreken van de audit kan niet los gezien worden van het opstellen van een actieplan voor 2017 door de teams. In het actieplan worden de jaarplanning O&O, het kwaliteitskader van Yorneo en de eigen plannen van aanpak van de teams met elkaar gecombineerd en van prioriteit en actie voorzien. Klik hier voor het rapport interne audit.

 
placeholder
 
placeholder
Opleidingsplan

Inmiddels is het 1 november geweest en conform het leerbeleid, kunnen de wensen voor opleidingen in 2017 weer gebundeld via de teams worden aangeleverd bij Ageeth Meijer. Het doel is om voor 31 december het opleidingsplan O&O vast te stellen. Naast reguliere opleidingen, is er ook de gelegenheid om verzoeken te doen voor team coaching e.d.

 
placeholder
 
placeholder
Productieafspraken

Wil je geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de productieafspraken 2017? Klik dan hier.
De definitieve afspraken wil Han graag met de teams vastleggen tijdens het vinger aan de pols overleg in december 2016.

 
placeholder
 
 
placeholder
Wat is Reistijd – Werktijd – Eigen tijd

P&O heeft helder uiteengezet wat reistijd, wat werktijd en wat eigen tijd is. Zo behoort de reistijd voor woon-werkverkeer niet tot de arbeidsduur. Dus de eerste rit naar je werk (standplaats óf elders) en de laatste rit naar huis is in eigen tijd. Maar hoe zit het dan met andere reistijd en wachttijd die behoren bij de door de werkgever opgedragen werkzaamheden? Lees meer.

 
placeholder
 
placeholder
Veilig mailen

We zijn vanuit het verleden (toen Bureau Jeugdzorg nog bestond) gewend dat we met onze verwijzer veilig konden mailen. Veel verwijzers waren destijds aangesloten bij het Justitienet. Veel van onze nieuwe verwijzers (CJG/sociale teams) zijn niet aangesloten op het Justitienet. Dat betekent dat we met hen niet veilig kunnen mailen; dus geen documenten en mails met cliëntgegevens zomaar even mailen. Graag aandacht hiervoor.
Tip: rechtsonder op Intranet kun je toetsen of een emailadres veilig is.
Daarnaast hebben we ICT gevraagd na te denken over een andere manier van veilig mailen waarbij we eenvoudig een bestand zelf kunnen beveiligen. Wordt vervolgd.

 
placeholder
 
placeholder
SKJ

De afdeling P&O heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan het verstrekken van informatie over SKJ. Op intranet wordt een apart onderdeel ingericht voor alles wat met SKJ heeft te maken. Daarnaast zie je regelmatig zogenaamde oneliners op intranet voorbij komen. Talitha de Vink – Nijs kan op jullie verzoek bij jullie teams langskomen om jullie vragen over SKJ te beantwoorden. Via een mail aan Talitha kun je dit aangeven.

 
placeholder
 
placeholder
Stand van zaken nieuwe website

Zoals jullie op intranet kunnen lezen,  wordt door de afdeling Communicatie hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de lancering van een nieuwe website voor Yorneo. Vanuit de organisatie is er behoefte aan een nieuwe website die Yorneo als eenheid laat zien, niet als aparte stichtingen. Het streven is uiterlijk februari 2017, na een korte testperiode, live te zijn met onze nieuwe website. Lees meer.
Als je deel uit wilt maken van het testpanel in januari, stuur dan een mail naar Marloes van Zonneveld.

 
placeholder
 
placeholder
Scrum, het nieuwe middel om snelle resultaten te behalen

Scrum staat voor: concreet resultaat, effectief samenwerken, doelgericht, bijsturen en vooral veel plezier! Afgelopen weken hebben Pieter, Robin, Wanne, Jeanet, Ageeth en Marja met veel energie en plezier een eerste scrum opdracht uitgewerkt. Lees meer over het resultaat.

 
placeholder
 
placeholder
Nieuwe gespreksbegeleiders collegiaal gesprek

Op 22 november jl. is de eerste training geweest voor 7 belangstellenden die opgeleid wilden worden tot 'gespreksbegeleider collegiaal gesprek'. De rol van gespreksbegeleider is van verschillende kanten belicht door Henk Vellekoop en Carla Overgoor. Er is ook uitgebreid geoefend met de nieuwe rol.
De nieuw opgeleide gespreksbegeleiders kunnen vanaf vandaag gevraagd worden om de collegiale gesprekken te begeleiden. Het gaat om: Nienke Feenstra, Marja Hovenkamp, Nicole Heymans, Karen Jager, Daniël Lee, Anna Nijholt en Wanne Verheul. Natuurlijk kun je Carla Overgoor hier ook nog steeds voor vragen.
Binnenkort wordt het format collegiale gesprekken opnieuw geëvalueerd. Mochten jullie hier nog input voor hebben, mail het naar Ageeth Meijer.

 
placeholder
 
placeholder
Update verbouwing locaties

Een maand geleden is er gestart met de verbouwwerkzaamheden op de drie MOC locaties.
De eerste resultaten zijn al goed te zien. Lees meer.

 
placeholder
 
placeholder
Kerstborrel

Op dinsdagmiddag 20 december willen wij graag met alle collega’s van Opvoeden & Opgroeien de kerstperiode inluiden, de kerstpakketten uitdelen en een kerstborrel drinken op het afgelopen jaar en alvast proosten op het komende jaar. Start 16.00 uur, locatie Papenvoort, bedrijfsrestaurant.

 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2016