Nieuwsbrief OR november 2016
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
Nieuws van de Ondernemingsraad  
  november · 2016  
 
placeholder
In deze editie
 • Instemmingsverzoek reiskostenindexatie
 • Functiebeschrijving ambulant hulpverleners O&O
 • Centraal regelen van herregistratie SKJ
 • High tea
 • Commissie communicatie gaat vergaderen op locatie
 • Initiatiefvoorstellen
 • Samenstelling OR (commissie, DB)
 
placeholder
 
placeholder
Functiebeschrijving Ambulant hulpverleners O&O

In de overlegvergaderingen met de bestuurder is de functiebeschrijving ambulant hulpverleners O&O maandelijks onderwerp van gesprek. De bestuurder geeft aan dat hij van mening is dat er een visie nodig is als basis voor deze functieomschrijving. Op moment van schrijven wordt er door het MT en P&O hard gewerkt aan een passend voorstel. De OR houdt zicht op het juist doorlopen van de afgesproken procedure.

 
placeholder
 
placeholder
Centraal regelen van herregistratie SKJ

De planning van dit actiepunt wordt naar voren gehaald (was 2017, wordt 2016). De OR vraagt of alle stichtingen aan kunnen sluiten bij het plan hiervoor van H&H. De bedoeling is om zo weinig mogelijk administratieve druk te krijgen, ditzelfde geldt voor de VOG. Afgesproken wordt dat de bestuurder dit punt opneemt met P&O en tussentijds terugkoppelt aan de OR.
Inmiddels hebben alle medewerkers voor wie dit van belang was via Justis bericht gekregen om een (nieuwe) VOG aan te vragen.

 
placeholder
 
 
placeholder
High tea

Op 29 september jl. heeft de OR zijn jaarlijkse high tea gehouden. Onder het genot van heerlijke hapjes zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd zoals de werkdruk, het vertrouwen in de organisatie, het werken in resultaat verantwoordelijke teams. Er was een open sfeer. Alle stichtingen waren aanwezig bij de high tea. Helaas waren er om verschillende redenen geen vertegenwoordigers van de MOC’s en GmV’s. De OR zal contact met hen opnemen.

 
placeholder
 
 
placeholder
Commissie communicatie gaat vergaderen op locatie

Om nog beter te weten wat er leeft op de verschillende afdelingen, hebben we afgesproken dat de Commissie Communicatie van de OR met enige regelmaat op de verschillende locaties gaat vergaderen. De Commissie Communicatie bestaat uit Nienke Feenstra, Moni de Roo en Lineke de Lange Boom.
In de resterende maanden van 2016 willen we graag vergaderen op de verschillende GmV’s. De planning is om 24 november van 09.00-10.30 uur te vergaderen op het GmV Emmen en op 22 december van 09.00-10.30 uur op het GmV Assen. Dit betekent dat we deels onze eigen werkzaamheden zullen doen en deels actief de medewerkers op zullen zoeken door een ronde te maken door het pand. Uiteraard is iedereen welkom om ook ons even op te zoeken die ochtend.

 
placeholder
 
placeholder
Initiatiefvoorstellen

Resultaatverantwoordelijke teams
In augustus van 2015 is een doorstart gemaakt in het werken met resultaatverantwoordelijke teams binnen Opvoeden en Opgroeien. De OR merkt dat ieder team op zijn eigen manier een weg zoekt richting deze resultaatverantwoordelijkheid. De OR is van mening dat dit proces voorspoediger kan verlopen en heeft daarom een initiatiefvoorstel geschreven om hierin een eerste aanzet te geven. Hierin worden voorstellen gedaan over training, coaching, fasering, indeling en ondersteunende diensten.
De bestuurder heeft het initiatiefvoorstel positief ontvangen en heeft na overleg met het MT een schriftelijke reactie geschreven.
Het voorstel is besproken in de overlegvergadering. Hierin is het vooral gegaan over de fasering, wat door de bestuurder werd toegejuicht. Er zal verder overlegd worden met de bestuurder en de directeuren O&O en H&H over de differentiatie en planmatigheid.

Exitgesprekken
De OR merkt op dat in de afgelopen maanden een aantal ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers hebben besloten Yorneo te verlaten. In gesprek met de bestuurder wordt duidelijk dat er op dit moment niet ten alle tijden exitgesprekken worden gevoerd. De OR heeft besloten om te gaan brainstormen over exitgesprekken en heeft inmiddels een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. Hierin staat onder andere een advies op de vraag wie deze gesprekken gaat voeren en welke vragen gesteld moeten worden in dit gesprek om de juiste informatie naar voren te krijgen. De bestuurder heeft in de Overlegvergadering laten weten dat het voorstel positief is ontvangen in het MT.

 
placeholder
 
 
placeholder
Samenstelling OR (commissie, DB)

Na de verkiezingen heeft de OR gekeken naar de samenstelling en is tot het volgende besluit gekomen:

Dagelijks bestuur:

 • Thea van Esch (voorzitter)
 • Sandra van der Ziel (vicevoorzitter)
 • Moni de Roo (vicevoorzitter)

Commissie sociaal beleid:

 • Sandra van der Ziel (voorzitter)
 • Judith Schoenmakers
 • Vincent Leene
 • Nicolette Nahafahik
 • Marianne van der Wal (momenteel langdurig afwezig i.v.m. ziekte)

Commissie communicatie:

 • Nienke Feenstra (voorzitter)
 • Moni de Roo
 • Lineke de Lange Boom

 

 
placeholder
 
 
 
 
 
yorneo.nlDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2016