Ouder

Wie kan mij doorverwijzen?

Klik hier voor het volledige overzicht

Hoe lang duurt de hulp?

Hulp van Yorneo duurt zo kort mogelijk, zo lang als nodig. Sommige hulpprogramma's hebben een vastgestelde duur. Dit kun je navragen bij je hulpverlener.
Verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot een jongere zich voldoende heeft ontwikkeld om op eigen benen te staan.

Tot welke leeftijd biedt Yorneo hulp?

Dit varieert per hulpvorm. De meeste hulpverlening is tot 18 jaar. Soms is verlenging mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor de 24-uurs behandelingen zoals pleegzorg kan hulpverlening worden geboden tot de leeftijd van 23 jaar.

Moet ik zelf voor de hulp betalen?

Als ouder betaal je voor hulp van Yorneo niets. Dit doet de gemeente waar je woont.

Meer vragen van Ouder

Jongere

Wie kunnen mij doorverwijzen?

Klik hier voor het volledige overzicht

Vertellen jullie wat ik vertel door aan mijn ouders?

De algemene regel is dat we niets doorvertellen zonder dat jij dat weet. Toch gelden er voor jouw ouders speciale regels. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, hebben je ouders het recht op informatie over jou en het recht om in jouw dossier te kijken, zonder jouw toestemming. Als je 16 jaar of ouder bent, dan is jouw toestemming wel nodig. Het wel of niet spreken over bepaalde onderwerpen kan soms de begeleiding in de weg staan. Wanneer dit het geval is zullen wij daar met jou over in gesprek gaan binnen de wettelijke kaders die er zijn. Meer informatie over privacy? Kijk op de Privacy-app.

Kan ik gebruik maken van WiFi bij Yorneo?

Op alle vestigingen van Yorneo kun je gebruik maken van WIFI (openbaar) via HotSpots van KPN.
1. Selecteer 'KPN' als draadloos netwerk.
2. Start je internet browser, de inlogpagina start automatisch.
3. Volg de instructies op de inlogpagina.

Hoe lang duurt de hulp?

Hulp van Yorneo duurt zo kort mogelijk, zo lang als nodig. Sommige hulpprogramma's hebben een vastgestelde duur. Dit kun je navragen bij je hulpverlener. 

Meer vragen van Jongere

Pleegouder

Wie is mijn contactpersoon?

Zodra er een pleegkind in je gezin wordt geplaatst, krijg je een pleegzorgbegeleider toegewezen. Hij of zij komt regelmatig op huisbezoek om met jou alle zaken rondom je pleegkind te bespreken. De pleegzorgbegeleider is jouw contactpersoon.

Hoe vaak komt de pleegzorgbegeleider langs?

De pleegzorgbegeleider maakt in het begin van de plaatsing afspraken met jou over de frequentie van de huisbezoeken. Uiteraard kun je tussendoor altijd bellen of mailen als je vragen hebt of als er problemen zijn.

Kan ik pleegzorgverlof krijgen?

Als pleegouder heb je recht op pleegzorgverlof en een uitkering tijdens het verlof. Pleegzorgverlof duurt vier weken. Je kunt het verlof in een aaneengesloten periode opnemen of verspreid over een periode van maximaal 26 weken. Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen geen gebruik maken van de verlofregelingen. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Krijg ik een pleegzorgvergoeding?

Het bedrag voor de pleegzorgvergoeding wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd van je pleegkind.

 

Meer vragen van Pleegouder

Professional

Op de hoogte blijven van nieuws?

Je kunt nieuws over Yorneo volgen via deze website (onder nieuws) en via onze Facebook- en Twitter-accounts. Mocht je interesse hebben in het ontvangen van een maandelijkse Yorneo-emailnieuwsflits, laat het ons dan weten via communicatie@yorneo.nl
Bij voldoende aanmeldingen zullen we deze nieuwsservice starten. 

Meer vragen van Professional

Verwijzer

Zijn er wachttijden?

Voor de hulpverlening van Yorneo gelden in principe geen wachttijden, maar de duur van aanmelding tot de start van een behandeling kan wel varieren afhankelijk van de problematiek en hulpvorm. 

Meer vragen van Verwijzer