Mag ik een geluidsopname van een gesprek maken?

Voor het maken van een geluidsopname van gesprekken met een hulpverlener van Yorneo gelden enkele spelregels:

• Geluidsopnamen zijn in principe toegestaan, beeldopnamen niet.
• Laat het plan om een opname te maken van te voren aan de hulpverlener weten.
• Als er nog andere gespreksdeelnemers zijn, moeten die ermee instemmen.
• De hulpverlener kan weigeren om de opname toe te staan en zal de reden daarvoor uitleggen, desgewenst schriftelijk.
• Opnamen zijn alleen voor eigen gebruik, verstrek ze niet zonder onze toestemming aan anderen en maak ze ook niet openbaar (het zonder toestemming delen van opnamen is strafbaar).
• Knip of plak niet in de opname.
• Geef de hulpverlener een kopie van de opname als die daar om vraagt.