Tot welke leeftijd kan mijn kind gebruik maken van de dienstverlening van Yorneo?

Dit varieert per hulpvorm. De meeste hulpverlening is tot 18 jaar. Soms is verlenging mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor de 24-uurs behandelingen zoals pleegzorg kan hulpverlening worden geboden tot de leeftijd van 23 jaar.