Pleegouder

Wie is mijn contactpersoon?

Zodra er een pleegkind in je gezin wordt geplaatst, krijg je een pleegzorgbegeleider toegewezen. Hij of zij komt regelmatig op huisbezoek om met jou alle zaken rondom je pleegkind te bespreken. De pleegzorgbegeleider is jouw contactpersoon.

Hoe vaak komt de pleegzorgbegeleider langs?

De pleegzorgbegeleider maakt in het begin van de plaatsing afspraken met jou over de frequentie van de huisbezoeken. Uiteraard kun je tussendoor altijd bellen of mailen als je vragen hebt of als er problemen zijn.

Kan ik pleegzorgverlof krijgen?

Als pleegouder heb je recht op pleegzorgverlof en een uitkering tijdens het verlof. Pleegzorgverlof duurt vier weken. Je kunt het verlof in een aaneengesloten periode opnemen of verspreid over een periode van maximaal 26 weken. Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen geen gebruik maken van de verlofregelingen. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Krijg ik een pleegzorgvergoeding?

Het bedrag voor de pleegzorgvergoeding wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd van je pleegkind.

 

Wat moet ik regelen als ik met mijn pleegkind op vakantie wil?

Als je op vakantie naar het buitenland wilt met je pleegkind, moet je aantonen dat je hiervoor toestemming hebt van de instelling met het ouderlijk gezag. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

 

 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als pleegouder betaal je zelf voor de kinderopvang, dit kan vanuit de pleegzorgvergoeding. Je kunt hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. De pleegzorgvergoeding heeft geen invloed op de hoogte van de toeslag voor kinderopvang, omdat deze vergoeding niet bij je inkomen wordt opgeteld.