Krijg ik een pleegzorgvergoeding?

Het bedrag voor de pleegzorgvergoeding wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd van je pleegkind.