Kan ik pleegzorgverlof krijgen?

Als pleegouder heb je recht op pleegzorgverlof en een uitkering tijdens het verlof. Pleegzorgverlof duurt vier weken. Je kunt het verlof in een aaneengesloten periode opnemen of verspreid over een periode van maximaal 26 weken. Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen geen gebruik maken van de verlofregelingen. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie.