Pers & Media

Yorneo heeft een mediaprotocol. Contacten met de media lopen altijd via de afdeling Communicatie. Deze afdeling coördineert ook aanvragen voor interviews.

Je mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Communicatie opnames maken in gebouwen of terreinen van Yorneo. Dit in verband met de privacy van onze jonge bewoners, ouders/opvoeders en medewerkers. Onder opnames verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.

Afdeling Communicatie

(0592) 367 979
communicatie@yorneo.nl