Handgebaar bij huiselijk geweld/onveiligheid

31 mei 2021

Corona brengt naast de impact van het virus zelf ook andere ongewenste effecten, zoals een toename van huiselijk geweld. Om onveiligheid of huiselijk geweld via beeldbellen door te geven kun je gebruik maken van een (internationaal) handgebaar

Lees meer

De cliëntenraad van Yorneo zoekt nieuw lid

21 april 2021

Ben je een (pleeg)ouder of jongere, heb je directe ervaring met jeugdhulp en wil je je graag inzetten voor het welzijn en de belangen van kinderen? Dan zoekt de cliëntenraad van Yorneo jou!

Lees meer

Investeren in toekomst

13 april 2021

Om de jeugdzorg wat meer onder de aandacht te brengen en mensen te enthousiasmeren om in de jeugdhulpverlening te komen werken is Yorneo betrokken bij de arbeidsmarktcampagne van Noord voor jeugd. We filmden samen een sociaal experiment en er kwam altijd iemand naar het meisje toe. Dit zijn mensen die het verschil kunnen maken in de jeugdhulpverlening.

Lees meer

Kinderen uit de knel, levert (ook in Coronatijd) mooie resultaten

1 april 2021

Sinds 2015 biedt Yorneo het behandelprogramma Kinderen uit de knel aan. Door de huidige maatregelen bieden we het programma nu deels online aan. En ook dat levert mooie resultaten op.

Lees meer

Strategisch Perspectief 2025

4 maart 2021

De (jeugdzorg)wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. We kijken daarom om de vijf jaar waarop we ons de komende jaren richten. Voor de komende vijf jaren hebben we samen met vele betrokkenen het Strategisch Perspectief 2025 voor Yorneo vorm en inhoud gegeven.

Lees meer

Update MOC/Corona februari 2021

7 februari 2021

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn er extra maatregelen op basisscholen vanaf 8 februari 2021. Yorneo sluit zich aan bij deze maatregelen.

Lees meer

Drentse aanbieders en gemeenten geven de transformatie een boost

25 januari 2021

In Drenthe werken alle gemeenten en de vijf grootste aanbieders (waaronder Yorneo) samen in het Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe (BTA). "Samen dingen doen is inmiddels heel gewoon voor ons in Drenthe," aldus Annemieke Smit, directeur-bestuurder bij Yorneo.

Lees meer

Update Corona december

15 december 2020

Om de verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen, heeft de overheid op 14 december 2020 besloten tot een lockdown van vijf weken. We vinden het belangrijk dat hulpverlening aan kinderen en jongeren zoveel als mogelijk door blijft gaan. De volgende afspraken zijn van toepassing.

Lees meer

Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams

21 oktober 2020

In de gemeenten Hoogeveen en Assen start deze maand een pilot met als doel om jongeren die vastlopen in hun leven beter te kunnen helpen. De pilot maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de behandelsamenwerking FACT-Jeugd in Drenthe. De pilot loopt tot oktober 2022.

Lees meer

Update over Corona september

28 september 2020

Het is voor iedereen nog steeds een bijzondere tijd. Corona is lange tijd ver weg geweest in Drenthe, maar lijkt nu bij de tweede golf dichterbij te komen. Yorneo gaat al langere tijd zorgvuldig om met de coronamaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, in lijn met de landelijke maatregelen. En daar hebben we jouw hulp en oplettendheid bij nodig.

Lees meer

Lichte groei pleegzorg in 2019

15 juli 2020

Pleegzorg Nederland laat weten dat het aantal pleegkinderen het afgelopen jaar is toegenomen. Ook bij Yorneo zien we een toename van het aantal pleegkinderen en tegelijkertijd ook een lichte toename van het aantal pleegouders dat zich heeft aangemeld.

Lees meer

PMTO 12+: vertrouwen hebben in je puber betekent...

24 juni 2020

Wanneer je als ouder (opvoed)vragen hebt met betrekking tot je puber(s) is PMTO een passend programma waarin er actief gewerkt wordt aan het herstel van de relaties.

Lees meer

Ambulant hulpeover de impact van de coronacrisis

24 juni 2020

Wanneer je als ouder (opvoed)vragen hebt met betrekking tot je puber(s) is PMTO een passend programma waarin er actief gewerkt wordt aan het herstel van de relaties.

Lees meer

Noodopvang gaf ouders even lucht

20 mei 2020

In samenwerking met Accare en Cosis heeft Yorneo in sneltreinvaart (in een week tijd!) met de gemeente Hoogeveen een noodopvang van de grond gekregen.

Lees meer

Update over Corona april 2020

24 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april 2020 brengt Yorneo een aantal wijzigingen aan in de huidige corona maatregelen.

Lees meer

Open dag MOC Emmen gaat niet door

2 april 2020

De open dag op het MOC Emmen op 15 mei voor ketenpartners, verwijzers en buren gaat niet door.

Lees meer

Update over Corona 2 april 2020

2 april 2020

Maatregelen die in eerste instantie waren afgesproken tot 6 april 2020 zijn naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart verlengd tot en met 28 april.

Lees meer

Update over Corona 15 maart 2020

15 maart 2020

De maatregelen die het kabinet vandaag (zondag 15 maart 2020) heeft afgekondigd hebben ook gevolgen voor de hulp die Yorneo biedt.

Lees meer

Leeftijdsgrens verblijf in gezinshuis naar 21

30 januari 2020

Jongeren in gezinshuizen kunnen vanaf 1 februari 2020 standaard tot 21 jaar in een gezinshuis verblijven.

Lees meer

Samen Vroeg Erbij in Hoogeveen

11 september 2019

Basisscholen in Hoogeveen starten deze week met de nieuwe werkwijze ‘Vroeg erbij op school’. Wethouder Gert Vos deed de aftrap op brede school 'De Zuiderbreedte'.

Lees meer

Alles in balans: week van de regulatie bij Yorneo: 14 t/m 17 oktober 2019

30 augustus 2019

In de week van 14 tot en met 17 oktober 2019 staat bij Yorneo regulatie centraal. Samen met ketenpartners geven we trainingen en workshops over eten, drinken, plassen, poepen, emotie en gedrag.

Lees meer

In gesprek met jong en (pleeg)ouder

30 augustus 2019

Woensdag 30 oktober start de Week van de Pleegzorg. Samen met Leger des Heils en William Schrikker Stichting zet Yorneo pleeggezinnen in het zonnetje door het organiseren van koffiebijeenkomsten in samenwerking met de gemeenten. Ook organiseren we extra informatiebijeenkomsten.

Lees meer

Meer over plassen en poepen voor pleegouders en gezinshuisouders

30 augustus 2019

Maandag 14 oktober 2019 organiseren we voor pleegouders en gezinshuisouders een informatieavond over regulatieproblemen. Waarom gaat het zo vaak mis bij kinderen die niet ‘thuis’ kunnen wonen?

Lees meer

Studiedag 'Alles in balans'

30 augustus 2019

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseren wij voor professionals in de (jeugd)zorg de studiedag 'Alles in balans! Regulatie van lichaam, emotie en gedrag: biopsychosociaal bekeken.'

Lees meer

Themamiddag 'viespeuken' voor basisscholen

30 augustus 2019

Poep stinkt! Maar waarom eigenlijk? Kun je poep meer of minder laten stinken? En hoe komt dat dan? Is poep eigenlijk wel echt zo vies? Zou het niet een veel groter probleem zijn als je helemaal niet kon poepen?

Lees meer

Aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018

15 juli 2019

In 2018 hebben er landelijk gezien 3% minder pleeggezinnen zich ingeschreven dan in 2017. Ook bij Yorneo zien we een afname in het aantal opgevraagde informatiepakketten en ingeschreven pleeggezinnen.

Lees meer

Ruimte in je huis en hart?

15 mei 2019

Om kinderen die het thuis even niet redden een veilige plek te kunnen bieden zijn we altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Heb jij ruimte in je huis en hart? Bezoek de informatiebijeenkomst.

Lees meer

Yorneo ondertekent met partners in Drenthe akkoord voor betere jeugdhulp

25 januari 2019

Samen met de twaalf Drentse gemeenten en de andere jeugdhulpaanbieders Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe in Drenthe willen we zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Daarvoor heeft Yorneo samen met de andere jeugdhulpaanbieders en de gemeenten op vrijdag 25 januari een akkoord ondertekend.

Lees meer

Druk bezochte stagemarkt

14 december 2018

Vandaag stonden we op de stagemarkt van de opleiding Social Work op de Hanzehogeschool in Groningen. Verrassend veel studenten kwamen een kijkje nemen bij onze stand.

Lees meer

Week van de Pleegzorg: een kijkje in de keuken van pleeggezinnen

29 oktober 2018

Woensdag 31 oktober start de Week van de Pleegzorg (31 oktober t/m 7 november). Yorneo zet haar pleegouders in het zonnetje en wethouders en burgemeesters uit Drenthe nemen een kijkje in de keuken van pleeggezinnen.

Lees meer

Open dag MOC Emmen

12 oktober 2018

Woensdag 31 oktober organiseren we voor professionals in de kinderopvang en op (voor)scholen op ons Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) in Emmen een open dag.

Lees meer

Yorneo AVG-proof

25 mei 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet die de privacyrechten van mensen regelt. We hebben onze werkwijze, procedures en communicatie aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Lees meer

Yorneo levert bijdrage aan Publieksacademie in het UMCG

7 november 2017

In een volle collegezaal leerden basisschoolleerlingen van dokter Michel van Vliet, kinderarts bij Yorneo, het belang van lekker plassen en poepen.

Lees meer

Dit is onze nieuwe website

6 september 2017

Met gepaste trots presenteren we hierbij onze vernieuwde website!

Lees meer

Yorneo doet mee aan landelijk onderzoek W2S

9 mei 2017

Yorneo werkt met regelmaat mee aan grote onderzoeken, zoals nu aan het onderzoek W2S.

Lees meer

Betrek sociaal netwerk bij pleegzorg

21 april 2017

‘Samen de schouders eronder': onderzoek naar hoe sociale netwerken kunnen worden betrokken bij de ondersteuning van pleegkinderen.

Lees meer

Terugblik geslaagde studiedag 'Onzekerheid omarmen'

16 april 2017

Donderdag 13 april lieten ruim 150 deelnemers zich inspireren m.b.t. de vraag: hoe bieden we hoofd aan onzekere tijden?

Lees meer