Studiedag Onzekerheid omarmen 13 april Studiedag Onzekerheid omarmen 13 april

Geef je nu op voor de studiedag 'Onzekerheid omarmen' 13 april in Papenvoort

5 februari 2017

Meld je nu aan voor de Studiedag ‘Onzekerheid omarmen!’ die donderdag 13 april gehouden wordt bij Yorneo in Papenvoort.

Het hart van de jeugdzorg is de betekenisvolle relatie van klanten met hulpverleners. Een goede hantering van betrekkingen is de meest werkzame succesfactor van hulpverlening en vormt het centrale thema van deze studiedag. De uitdaging is je eigen onzekerheid omarmen in het contact met anderen. Als we onze onzekerheden onder ogen durven zien, draagt dat bij aan onze relationele lenigheid.

Deze studiedag biedt je verschillende invalshoeken die je input geven bij het nadenken over vragen als: wat is mijn mensvisie? Wat is mijn visie op jeugdzorg? Hoe kan ik orde scheppen in mijn beleving van de wereld om me heen? En hoe wil ik omgaan met mijn onzekerheden en die van anderen?

In de ochtend belicht Maarten Spaander in een lezing zijn perspectief op psychopathologie. Peter Rober staat stil bij de kwetsbaarheid en innerlijke dialoog van de therapeut. Sabine Vermeire geeft een narratief perspectief op de dilemma’s die we in de jeugdzorg tegenkomen. Vervolgens gaat Ellen Aptroot op haar onnavolgbare wijze in discussie met de zaal. In de middag kun je in 2 sessies deelnemen aan een van vijf workshops die aansluiten op het thema. De middag wordt afgesloten met een theater wrap-up en aansluitend borrel.

Accreditatie is aangevraagd bij NVRG, FGzPt en bij Registerplein. Voor SKJ levert deze studiedag 4 punten op.