Onderzoeksresultaten Zorglandschap specialistische jeugdhulp Onderzoeksresultaten Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Onderzoeksresultaten Zorglandschap specialistische jeugdhulp

13 maart 2017

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp. Belangrijk is de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties. In opdracht van het ministerie van VWS voerde Significant een exploratief onderzoek uit naar verschillen in het gebruik van specialistische vormen van jeugdhulp tussen gemeenten. 

De VNG ontwikkelde daarnaast een dashboard dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio. Het dashboard geeft op eenvoudige wijze inzicht in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten per regio sinds 1 januari 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

onderzoek