Ambulant hulpeover de impact van de coronacrisis Ambulant hulpeover de impact van de coronacrisis

PMTO 12+: vertrouwen hebben in je puber betekent...

24 juni 2020

Onlangs zijn alle PMTO therapeuten binnen Yorneo opgeleid tot PMTO 12+ therapeuten. Al enkele jaren konden een aantal therapeuten de PMTO 12+ behandeling bieden aan gezinnen met jongeren tussen de 12 en 15 jaar, nu heeft elke regio zijn eigen PMTO 12 + aanbod.

"Vertrouwen hebben in je puber betekent… loslaten wat je liever vasthoudt"

Wanneer je als ouder (opvoed)vragen hebt met betrekking tot je puber(s) is dit een passend programma waarin er actief gewerkt wordt aan het herstel van de relaties, zodat er meer constructief en positief contact is. De basis hiervoor is contact en communicatie. Als er weer beter contact en een positieve communicatie mogelijk is tussen ouders en puber kan het gaan over bijvoorbeeld regels, afspraken, zorgen en grenzen. 

PMTO 12+ richt zich voornamelijk op de ouder(s). Het uitgangspunt blijft dat wanneer ouders iets anders doen in het contact ook hun kinderen ander gedrag laten zien. Waar nodig worden jongeren betrokken. In alle PMTO behandelingen staat het leren door ervaren centraal. Ook in de 12+ variant wordt veel geoefend en werken we met thuisopdrachten.

Meer begrip voor het kind en zijn/haar levensfase

Inmiddels zijn er een aantal mooie behandelingen afgerond. Ouders geven terug geholpen te zijn met de concrete handvatten, meer begrip te hebben voor hun kind en de levensfase waarin het zich bevindt, ouders ervaren meer regie en de interactie verloopt positiever.

PMTO kan een passend aanbod voor ouders of verzorgers zijn als:

  • er ernstige gedragsproblemen spelen, met name externaliserend van aard.
  • het een kind betreft tussen de 4 en 12 jaar oud.
  • het kind thuis woont of voldoende vaak thuis is zodat de ouder ervaring kan opdoen met effectieve opvoedingsstrategieën. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de ouders of vaste verzorgers het kind een voldoende veilige leefomgeving bieden.

PMTO 12+ heeft als aanvullende criteria:

  • het betreft een kind tussen 12 en 15 jaar.
  • er is voldoende contact en verbinding tussen ouders en kind om via mediatie aan verandering van het gedrag van de jongere te werken. Verwacht wordt dat ouders voldoende invloed kunnen uitoefenen.

Lees meer over PMTO (Parent Management Training Oregon)