Wat doet Yorneo ter preventie inzake corona? Wat doet Yorneo ter preventie inzake corona?

Wat doet Yorneo ter preventie inzake corona?

2 maart 2020

Yorneo volgt in het omgaan met het risico op besmetting met het corona-virus de richtlijnen van het RIVM en de GGD Drenthe. Binnen Yorneo houden wij de situatie rondom het virus nauwlettend in de gaten.

Voor onze regio gelden er momenteel geen andere of extra maatregelen, ook al is in Drenthe het coronavirus vastgesteld. Kinderen en jongeren kunnen gewoon naar onze locaties komen en afspraken met ambulant hulpverleners gaan gewoon door. We komen niet op huisbezoek en we verwachten dat een kind thuisblijft in het volgende geval:
• een kind of een huisgenoot heeft meer dan 38 graden koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademig),
• én de zieke is in de risicogebieden van een coronabesmetting geweest of in contact met iemand die besmet blijkt met het coronavirus.
Ouder of verzorger wordt gevraagd in dat geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts en met de locatie, waar het kind verwacht wordt of aan de ambulant hulpverlener met wie er een afspraak staat.

Preventie
Onze medewerkers hebben en houden aandacht voor de hygiëne. De handen zijn bij virusbesmettingen de belangrijkste bron. Daarom schudden wij voorlopig even geen handen. We attenderen kinderen/jongeren en medewerkers er op om de handen regelmatig te wassen met zeep en onder stromend water. We adviseren daarnaast om te niezen/hoesten in de binnenkant van de elleboog en niet in de handen. Tot slot is het advies om papieren zakdoekjes te gebruiken en deze na het eerste gebruik direct weg te gooien.

Meer informatie
Informatie over Corona: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.
Hoe je je handen wast, vind je op de site van RIVM..

Mochten er in de komende tijd wijzigingen komen in ons beleid vanuit nieuwe richtlijnen van RIVM of GGD Drenthe, dan informeren we daarover via onze website: www.yorneo.nl.
Heb je vragen, dan kun je ons een mail sturen.