De cliëntenraad van Yorneo zoekt nieuwe leden De cliëntenraad van Yorneo zoekt nieuwe leden

Handgebaar bij huiselijk geweld/onveiligheid

31 mei 2021

Corona brengt naast de impact van het virus zelf ook andere ongewenste effecten, zoals een toename van huiselijk geweld. Volgens ramingen van movisie en CBS nam het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in 2020 fors (>50%) toe ten opzichte van voorgaande jaren. Deze toename is te verklaren door de coronacrisis. Door corona en de lockdown kom je veel minder het huis uit en kunnen de irritaties sneller oplopen en is er dus ook meer risico op huiselijk geweld. 

Onveiligheid doorgeven via beeldbellen
Om onveiligheid of huiselijk geweld via beeldbellen door te geven kun je gebruik maken van een (internationaal) handgebaar (zie onderstaande plaatjes). Als je dit handgebaar gebruikt is dat een teken dat je slachtoffer bent van huiselijk geweld: je vouwt je duim in je platte hand en sluit vervolgens je hand. Veel hulpverleners weten wat dit betekent en zullen je helpen door contact op te nemen met de politie of Veilig Thuis Drenthe.
Huiselijk geweld kan verbaal zijn of intimidatie, alles waar bij jij je oncomfortabel voelt is belangrijk om over te praten.