In gesprek met jong en (pleeg)ouder In gesprek met jong en (pleeg)ouder

In gesprek met jong en (pleeg)ouder

30 augustus 2019

Woensdag 30 oktober start de Week van de Pleegzorg. Deze week (van 30 oktober tot en met 6 november 2019) wordt er landelijk aandacht gevestigd op het belang van pleegzorg. De Drentse pleegzorgorganisaties Leger des Heils, William Schrikker Stichting en Yorneo zetten pleeggezinnen in die periode extra in het zonnetje door het organiseren van koffiebijeenkomsten in samenwerking met de gemeenten. Dit om het belang van en de waardering van pleeggezinnen te onderstrepen. Ook organiseren we extra informatiebijeenkomsten in die week voor geïnteresseerden in het pleegouderschap en vragen we aandacht voor pleegzorg in een opvallend voertuig.

Toeren door de provincie

De pleegzorgorganisaties bezoeken alle twaalf gemeenten in een opvallend voertuig dat die hele week in Drenthe rondrijdt. Pleegouders krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het koffiemoment in hun eigen gemeente. Wethouders en medewerkers pleegzorg gaan onder het genot van koffie/thee en iets lekkers graag met hen in gesprek. Er ligt een cadeautje voor alle pleegouders klaar dat ongetwijfeld tot gespreksstof zal leiden.

Extra informatiebijeenkomsten in Emmen en Diever

We organiseren in die week extra informatiebijeenkomsten op woensdag 30 oktober (Bruggebouw in Emmen) en 6 november (in Diever) om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Iedereen die geïnteresseerd is in het pleegouderschap is van harte welkom. Heb je ruimte in je huis en hart? Vraag een informatiepakket aan of meld je aan voor een van de informatiebijeenkomsten bij jou in de buurt. Meer informatie over tijden en locaties vind je op www.pleegzorgdrenthe.nl.