Incontinentie en autisme- onderbelicht maar behandelbaar Incontinentie en autisme- onderbelicht maar behandelbaar

Incontinentie en autisme- onderbelicht maar behandelbaar

2 januari 2018

In het Wetenschappelijk tijdschrift Autisme (TWA), nummer 4 is een artikel verschenen van Anka Wagenaar & Michel van Vliet, beiden werkzaam bij Yorneo, getiteld 'Incontinentie en autisme- onderbelicht maar behandelbaar'.

Als je je plas- en poepreflex onder bewuste controle kunt krijgen, ben je zindelijk. Deze ontwikkelingsmijlpaal wordt meestal bereikt tussen het tweede en vierde levensjaar. Een vertraagde zindelijkheidsontwikkeling komt veel voor bij autisme en kan leiden tot inc...ontinentie. We spreken van incontinentie voor ontlasting (fecale incontinentie) vanaf de leeftijd van vier jaar en van urine-incontinentie (overdag) vanaf de leeftijd van vijf jaar. Met een gemiddelde prevalentie van 4-9 procent (Groeneweg, Vijverberg, Van Everdingen, & Van der Deure, 2012) is incontinentie voor urine overdag een veelvoorkomend probleem in de basisschoolleeftijd.

Behandeling van incontinentieproblematiek bij kinderen met autisme is uiteraard complexer dan bij kinderen met een normale ontwikkeling. Om adequaat hulp te kunnen bieden aan een kind en zijn opvoeders is een autismevriendelijk referentiekader van belang. Bij voorkeur werken kinderarts/kinderuroloog en klinisch psycholoog samen in een multidisciplinair verband met urotherapeuten/pedagogisch medewerkers, continentieverpleegkundigen en/of bekkenbodemfysiotherapeut.

In de Medische Orthopedagogische Centra (MOC's) van Yorneo in Hoogeveen, Assen en Emmen werken hulpverleners vanuit hiervoor genoemde verschillende vakgebieden al samen om goed aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van ouders en kinderen met incontinentieproblemen. Anka Wagenaar, klinisch psycholoog en psychotherapeut en Michel van Vliet, kinderarts en sociaal pediater, hebben in de samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdhulp een transmuraal zorgaanbod ontwikkeld voor kinderen met lichamelijke problemen, zoals incontinentie en andere problematiek.