Lichte groei pleegzorg in 2019 Lichte groei pleegzorg in 2019

Lichte groei pleegzorg in 2019

15 juli 2020

In 2019 hebben landelijk gezien 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van pleegkinderen. Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, laat weten dat het aantal pleegkinderen het afgelopen jaar is toegenomen. Ook bij Yorneo zien we een toename van het aantal pleegkinderen en tegelijkertijd ook een lichte toename van het aantal pleegouders dat zich heeft aangemeld.

Toename pleegouders

Afgelopen jaar hebben ruim 10.000 mensen in Nederland informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder. De nieuwe campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen. Ook bij Yorneo zien we een lichte stijging in het aantal opgevraagde informatiepakketten en aanmeldingen voor de informatiebijeenkomsten.

Gezamenlijke werving

Sinds begin 2019 werkt Yorneo samen in het zoeken naar pleeggezinnen met het Leger des Heils en William Schrikker Groep, onder de naam Pleegzorgdrenthe.nl. Door onze krachten te bundelen en samenwerking te zoeken met de gemeenten, hebben we veel nieuwe pleegouders mogen verwelkomen het afgelopen jaar.

Nieuwe pleegouders blijven nodig

Ondanks de lichte stijging van pleeggezinnen, blijven er altijd nieuwe pleegouders nodig. Voor een succesvolle plaatsing is een zorgvuldige matching tussen pleegkind en pleegouders belangrijk. Er moeten daardoor vaak kinderen wachten op een goede plek. Vaak denken mensen bij pleegzorg aan fulltime zorg, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Deeltijdpleegzorg biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om met lichte hulp een uithuisplaatsing te voorkomen. Weekendpleegouders bieden een kind een ontspannen weekend en ouders krijgen ruimte om weer op te laden.

Heb jij ruimte in je huis en hart? Kijk op de website van Pleegzorgdrenthe.nl voor meer informatie.