Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams

Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams

21 oktober 2020

In de gemeenten Hoogeveen en Assen start deze maand een pilot met als doel om jongeren die vastlopen in hun leven beter te kunnen helpen. De pilot maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de behandelsamenwerking FACT-Jeugd in Drenthe. De pilot loopt tot oktober 2022.

FACT

FACT Jeugdteams bieden outreachend intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun gezin die problemen hebben op verschillende levensgebieden. In Drenthe werken professionals van verschillende zorgaanbieders op deze manier al zeven jaar succesvol en intensief samen en vormen ze een team rond de vraag van een jongere. Vaak heeft eerdere hulp onvoldoende geholpen of werd hulp juist vermeden. Juist door de samenwerking kunnen professionals vanuit verschillende disciplines de jongere helpen zijn of haar leven weer op de rit te krijgen.

Gemeente als bruggenbouwer

Het bestaande team met professionals bestaat uit medewerkers vanuit Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe, VNN en Yorneo. Aan deze teams wordt nu, in de gemeenten Hoogeveen en Assen, een medewerker van de gemeente toegevoegd. De Drentse gemeenten Assen en Hoogeveen sluiten aan omdat de vaak complexe vragen van de jongeren en hun gezinnen veel afstemming vragen met de gemeente. De FACT-medewerker van de gemeente fungeert als ‘bruggenbouwer’ tussen de zorg en de gemeente en wordt ook eerste aanspreekpunt als het gaat om problemen met huisvesting, werk, onderwijs of financiën.

Tjakien Fokkes, manager FACT, zegt erover:

FACT jeugd heeft zich de afgelopen jaren in Drenthe bewezen. De kracht zit in laagdrempelige integrale hulp bij complexe problemen. Met doorzettingsvermogen van eenieder komen we tot verandering. Het is een mooie ontwikkeling dat we aan de teams in Assen en Hoogeveen nu een medewerker van de gemeente toevoegen.

Doorontwikkeling

De pilot maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling naar FACT Jeugd 2.0. Het doel van FACT Jeugd 2.0 is om de verbinding tussen zorgaanbieders en gemeenten voor de FACT-Jeugddoelgroep verder te verbeteren en zo nog beter aan te kunnen sluiten bij de jeugdige en zijn of haar gezin. De pilot duurt twee jaar, tot oktober 2022. Bij een positief resultaat is het de bedoeling dat aan alle FACT-Jeugdteams in Drentse gemeenten een medewerker van de gemeente wordt toegevoegd. In Drenthe werden in 2019 ruim 300 jongeren en hun gezin door de FACT Jeugdteams gezien.