Aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018 Aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018

Aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018

15 juli 2019

In 2018 hebben landelijk gezien ruim 16,5 duizend pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van bijna 23 duizend pleegkinderen. Afgelopen jaar zijn 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 3% minder dan in 2017. Wel blijft de instroom van pleegouders hoger dan de uitstroom. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg van Pleegzorg Nederland. Afgelopen jaar hebben aanzienlijk minder mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. Ook bij Yorneo zien we een afname in het aantal opgevraagde informatiepakketten en ingeschreven pleeggezinnen.

Tijd voor nieuwe wervingscampagne

“We gunnen het elk kind om zo thuis mogelijk op te groeien. Als dat bij de eigen ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Daarvoor zijn pleegouders hard nodig. Voor een succesvolle plaatsing is een zorgvuldige matching tussen pleegkind en pleegouders belangrijk. Door een tekort aan pleegouders is de gewenste match niet altijd mogelijk”, aldus Esther Overweter, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. Na ruim drie jaar lijkt de wervingskracht van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ af te nemen. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe landelijke campagne samen met het ministerie van VWS en de VNG.

Gezamenlijke werving

Ook bij Yorneo zien we deze landelijke trend terug in de cijfers ondanks de actieve wervingscampagnes die door Yorneo zijn ingezet, zoals de Week van de Pleegzorg. Vorig jaar is Yorneo daarom al het gesprek aangegaan met de andere pleegzorgaanbieders in Drenthe en is begin dit jaar een samenwerkingsverband tot stand gekomen. Samen met Leger des Heils, Timon en William Schrikker Groep zoeken we pleeggezinnen voor kwetsbare kinderen. Door onze krachten te bundelen en samenwerking te zoeken met de gemeenten hopen we op veel nieuwe pleegouders de komende tijd. Ook sluiten we aan bij de landelijke campagne die binnenkort van start gaat en zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Week van de Pleegzorg eind dit jaar.