PMTO bewezen effectief!

13 december 2017

"PMTO heeft over het geheel genomen een positief effect op het gedrag van kinderen en op de mate waarin ouders de opvoeding en aspecten die daarmee samenhangen als een belasting ervaren". Dit is de overkoepelende conclusie die het Kenniscentrum PMTO Nederland naar aanleidng van onderzoek naar PMTO in de praktijk (periode 2012-2017) bij Yorneo.

Parent Management Training Oregon (PMTO) is bedoeld voor ouders en pleegouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 4-18 jaar. Kerngedachte bij de training is dat kinderen het meeste leren van hun ouders. Als belangrijkste personen in het leven van je kind, heb je als ouders het meeste invloed op het gedrag van je kind. Daarmee heb je dus ook de sleutel tot verandering in handen.

In het factsheet Effectiviteit van PMTO in de praktijk, uitkomsten Yorneo, zijn de resultaten gebundeld die in de periode juni 2012 tot juni 2017 gemeten zijn. Bij aanvang van PMTO wordt vooral het externaliserende gedrag, zoals opstandig, agressief en grensoverschrijdend gedrag van het kind als ernstig problematisch ervaren. Daarnaast ervaren veel ouders/verzorgers de opvoeding en aspecten die daarmee samenhangen (met name te weinig vaardigheden om adequate controle over het kind te hebben en de relatie met het kind) als zeer belastend. Aan het eind van de PMTO-behandeling zijn de externaliserende en totale gedragsproblemen van het kind verminderd en wordt dit gedrag niet meer als problematisch ervaren. Ook de belasting die ouders ervaren rondom de opvoeding is verminderd. Moeders en vaders ervaren een minder zware belasting, voelen zich competenter in de opvoeding, hebben een betere relatie met hun kind en voelen zich gelukkiger met zichzelf en zijn/haar levensomstandigheden.