Samen werken aan diversiteit en inclusie in het contact met jongeren Samen werken aan diversiteit en inclusie in het contact met jongeren

Samen werken aan diversiteit en inclusie in het contact met jongeren

24 augustus 2021

Yorneo, COC Groningen-Drenthe, Cornerstones Jeugdzorg, de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming bundelen hun krachten rond de thema's seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de begeleiding van jongeren.

Veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn

Vanuit de jeugdzorg, de LHBTQIA-beweging en de wetenschap / het onderwijs slaan we de handen ineen. We doen dat omdat we een gezamenlijke drive en verantwoordelijkheid voelen om te werken aan optimale condities voor alle jongeren in het onderwijs en de zorg, of je je nou identificeert als LHBTQIA of niet. Vaak wordt gedacht dat het in Nederland wel goed zit met de aandacht voor diversiteit en inclusie. We hebben immers het homohuwelijk goed geregeld? Niettemin signaleren we bij leerkrachten en jeugdhulpverleners regelmatig onbekendheid en een behoefte aan het delen van ervaringen. Nog los van waar de letters LHBTQIA voor staan: wat betekenen inclusie en diversiteit voor mijn houding als professional? Hoe zorg ik binnen mijn school voor een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn?

Studiedag diversiteit en inclusie in 2022

Deze bijzondere, Noord-Nederlandse samenwerking leidt tot het organiseren van een studiedag rond diversiteit en inclusie voor professionals in het onderwijs en de zorg. Naast de uitwisseling van kennis en ervaring is het doel het trainen van vaardigheden in het contact met jongeren. De studiedag is gericht op zowel de professionals op de werkvloer als op beleidsmakers die diversiteit en inclusie binnen hun school of zorgorganisatie borgen. De studiedag staat gepland voor maart 2022.

Binnenkort vind je meer informatie, de save-the-date en het programma van de studiedag op onze website en die van de samenwerkende organisaties, met onder meer ruimte voor ontmoeting, inspirerende sprekers, theater en hands-on workshops.