Update Corona december Update Corona december

Stand van zaken Corona december 2020

15 december 2020

Om de verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen, heeft de overheid op 14 december 2020 besloten tot een lockdown van vijf weken. We vinden het belangrijk dat hulpverlening aan kinderen en jongeren zoveel als mogelijk door blijft gaan. De volgende afspraken zijn van toepassing.

  • De dagbehandeling op onze MOC’s blijft doorgaan (MOC Assen, MOC Emmen en MOC Hoogeveen).
  • De behandeling op onze 24uurs-behandelgroepen blijft doorgaan (GmV Assen, GmV Emmen en GmV Meppel).
  • Hulpverlening bij Ambulante Spoed Hulp (crisis, inclusief waar nodig inzet van crisisbedden) en FACT Jeugd blijven doorgaan.
  • Ambulante hulpverlening vindt digitaal plaats. Alleen bij uitzondering is face-to-face contact mogelijk.
  • Weekendpleegzorg en bezoekregelingen gaan door.
  • Individuele behandeling, diagnostiek en vaktherapie blijft face-to-face mogelijk, ook in aanwezigheid van/met ouders.
  • VE(B) en YOOP is beschikbaar voor kinderdagverblijven en scholen denk hierbij aan noodopvang die voor kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt geboden.
  • Nieuwe trajecten, zowel ambulant, dagbehandeling als 24-uurszorg, kunnen blijven starten. Bijeenkomsten en overleggen vinden zoveel mogelijk via (beeld)bellen plaats.

Hulpverlening via (beeld)bellen en face-to-face contacten

Onze hulpverlening verloopt zoveel mogelijk via (beeld)bellen. Bezoeken thuis en op locatie vinden alleen plaats als er geen (milde) corona gerelateerde gezondheidsklachten zijn in het gezin. We vragen onze cliënten en (pleeg)ouders om de hulpverlener vooraf goed te informeren als ze zelf of iemand uit het gezin milde klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden of ernstiger klachten zoals koorts of benauwdheid. Als er sprake is van milde klachten kan er contact plaatsvinden via (beeld)bellen. 

MOC

Om af te wegen of je kind wel of niet naar het MOC mag, kan het gebruik van deze beslisboom helpend zijn: https://www.boink.info/beslisboom

Vragen?

Heb je vragen over onze maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken? Neem dan gerust contact met ons op via (0592) 367 979 of corona@yorneo.nl.