Strategisch Perspectief 2025 Strategisch Perspectief 2025

Strategisch Perspectief 2025

4 maart 2021

De (jeugdzorg)wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. We kijken daarom om de vijf jaar waarop we ons de komende jaren richten. Voor de komende vijf jaren hebben we samen met vele betrokkenen het Strategisch Perspectief 2025 voor Yorneo vorm en inhoud gegeven.

Het Strategisch Perspectief levert ons helderheid op, een stip op de horizon waarop we ons de komende vijf jaren richten. Tussentijds blikken we terug en herijken we ons perspectief. Zo blijven we de best mogelijke hulp bieden aan gezinnen en kinderen.

Strategisch Perspectief 2025

Toelichting Strategisch Perspectief 2025