Terugblik geslaagde studiedag 'Onzekerheid omarmen'

16 april 2017

 

Donderdag 13 april jl lieten ruim 150 deelnemers van binnen en buiten Yorneo zich in een uitverkocht opleidingscentrum inspireren door sprekers als Maarten Spaander, Peter Rober, Sabine Vermeire en Ellen Aptroot.

Hoe bieden we het hoofd aan onzekere tijden? Zijn er nog andere oplossingen dan te grijpen naar houvast als het meten in de wetenschap, verantwoording via bureaucratische principes, voorgeschreven stappen in protocollen en richtlijnen? Is het mogelijk te ontsnappen aan de valkuil van een relatiedefinitie waarin de hulpverlener zich opstelt als de expert, en jeugdige en gezin de rollen toebedeeld krijgen van falende gezinsleden (al dan niet door een deskundige voorzien van een etiket)?

In alle lezingen was het antwoord een duidelijk "Ja!".

Door een systeemtheoretisch geïnspireerde blik op psychopathologie, betoogde Spaander

Door een dialogische benadering van het gezin en een zorgvuldige reflectie met gebruik van het innerlijk gesprek van de therapeut, betoogde Rober

Door een besef van -, en sensitiviteit voor - het maatschappelijk vertoog over succesvol ouderschap en wat we doen in onze opstelling in de hulpverleningsrelatie, illustreerde Vermeire, mede aan de hand van prachtig casusmateriaal op video

Aptroot hielp de zaal te reflecteren op wat men 's ochtend had gehoord. En 's middags kon men deelnemen aan workshops die werden gegeven door Peter Rober, Sabine Vermeire, Hugo Wolters, Simon van Oijen en Mirjam ter Huizen over onderwerpen als selectieve openheid in het gezin (verhullen en onthullen in gezinstherapeutische processen), intake als verbindende interventie (hoe intaker, cliënt en betrokkenen samen aan de slag gaan en verbonden raken met elkaar als de intaker een andere positie durft te nemen), trauma's bij pleegkinderen, de drijfveren en passie van hulpverleners en lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten. De afsluiting van de studiedag werd verzorgd door Marius Gosschalk die op een hilarische wijze alle wijsheden van de dag theatraal weer bij elkaar bracht. 

‘Het hart van de jeugdzorg is en blijft de betekenisvolle relatie van de klanten met de hulpverleners’. Daarmee is de rode draad van deze studiedag verwoord: het draait om ontwikkelingsbevorderende betrekkingen. Als we onze onzekerheden onder ogen durven zien, draagt dat bij aan onze relationele lenigheid. En goede hantering van betrekkingen is één van de meest werkzame succesfactoren van hulpverlening. De waarde van durven niet-weten, twijfelen in onze reflectie, dialoog en relatie met onze cliënten werd deze studiedag indringend over het voetlicht gebracht.

zie de Facebooksite van Yorneo voor enthousiaste reacties van deelnemers op deze studiedag.  
 (tekst van Albert Neeleman: manager behandelbeleid/clinical manager bij Yorneo, consultant for partnerrelations bij AIGR)